8 mars – dags för kvinnor att ta tag i sin ekonomi

Är du kvinna och känner dig stressad över en tom plånbok?  Då är du inte ensam. I en undersökning bland 2 800 svenskar svarar nästan var femte kvinna att de känner stress över sin ekonomi och att de idag inte…

Båtintresset ökar med åldern

Båtlivet är lockande för många och enligt statistik från Länsförsäkringar är båtägandet som störst i åldrarna mellan 40 och 70. På lördag den 3 mars drar båtmässan Allt för sjön igång i Stockholm, ett mecka för båtfrälsta.  Under en dryg…

Vem kan bli miljonär

Vad avslöjar en miljonär och var finns de? En undersökning som Länsförsäkringar genomfört bland 2 800 svenskar visar att du har störst chans att idag ha en miljon på banken eller i aktier och fonder om du är man, har högskoleutbildning,…

Höjt barnbidrag – tillfälle att börja spara till barnen

Barnbidraget höjs med tvåhundra kronor per månad från och med 1 mars. Det här är den första höjningen av barnbidraget sedan 2006 och ett efterlängtat tillskott i barnfamiljers plånböcker. Om pengarna inte behövs i vardagen kan de 200 kronorna, om…

Pensionsspararna sökte trygghet i räntefonder under en stormig februarimånad

Under februari köpte Länsförsäkringars fondförsäkringskunder Räntefonder och sålde Sverige och Branschfonder. Aktiviteten bland kunderna var fortsatt hög och under månaden flyttades betydligt större volymer per dag än under januari. Det visar fondstatistik från Länsförsäkringar.

Stora regionala skillnader i hur kunderna planerar sina pensionsutbetalningar

I genomsnitt har 35 procent av Länsförsäkringars pensionskunder valt livsvarig utbetalning av sin privata pension eller tjänstepension. Men det finns stora regionala skillnader. 40 procent av kunderna i Jönköpings län har valt livsvarig utbetalning av sin pension medan motsvararande siffra…

Sjukskrivningar innebär mer jobb för friska kollegor

Nu är årets sjukaste månad här, och det påverkar även många som inte är direkt drabbade – 75 procent av arbetsgivarna i företag med 5-10 anställda löser kortare sjukfrånvaro genom att lägga över arbetsuppgifter på andra medarbetare. 

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar ändrar räntorna för bolån. Justeringen gäller från och med måndag den 19 februari 2018.

Länsförsäkringsgruppen: Årsöversikt 2017 i sammandrag

2017 i korthet (Uppgifterna inom parantes avser helår 2016): Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 7 207 (4 626) Mkr. Återbäring och rabatter ökade till 1 696 (1 202) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade till 25 504 (24 073)…

Länsförsäkringar lanserar fonden FossilSmart

Från och med den 12 februari kan Länsförsäkringars kunder spara i en fond som har målet att kombinera hänsyn till klimatförändringarna med en god avkastning: Länsförsäkringar FossilSmart.