Välkomna till Länsförsäkringars seminarier i Almedalen 2017

Välkomna till Länsförsäkringars seminarier i Almedalen 2017. Vi håller till i vår lokal på Hästgatan 2. Ämnena spänner över flera områden med två genomgående teman – livskraftigt Sverige och hälsa.

Våra experter

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg ”Hur skapar man rätt drivkraft för en arbetsgivare att jobba förebyggande inom hälsa och arbetsmiljö med syfte att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron på arbetsplatser.” Pär Holmgren, naturskadespecialist ”Vilka initiativ måste tas för att undvika…

Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen

Aktuell data från Sveriges län som Länsförsäkringar sammanställt visar att det exempelvis tar dubbelt så lång tid att spara ihop till en kontantinsats om du bor i Halland än om du bor i Västernorrland. Längst tid tar det för den…

Tips – så kan du ta hand om skatteåterbäringen

Skatteåterbäringen är snart här och för många innebär det ett extra klirr i semesterkassan. Vår privatekonom Elisabeth Hedmark ger dig några tips om hur du kan använda skatteåterbäringen smart.

Fortsatt kraftiga prisökningar på småhusmarknaden

Priserna på bostäder fortsätter att stiga i landet. Småhuspriserna har det senaste året ökat med hela 11,3 procent och 2,7 procent bara i april. Priserna på bostadsrätter visar en ökning med 6,0 procent på helåret men en tillbakagång med 0,1…

Ett tomt fritidshus eller lägenhet kan ge extrainkomst

Intresset för att hyra ett privat boende på semestern är populärt i Sverige. Och för den som kan tänka sig att hyra ut finns pengar att tjäna. Men reglerna skiljer sig lite åt beroende på om man väljer att hyra…

Länsförsäkringar Liv: Delårsöversikt januari–mars 2017

Perioden i korthet Resultatet efter skatt i Länsförsäkringar Liv uppgick till 1 025 (-1 082) Mkr, främst tack vare en positiv kapitalavkastning. I Länsförsäkringar Liv förvaltas tillgångar om totalt 116 (115) Mdkr. Totalavkastningen i Gamla Trad uppgick till 0,7 procent.…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2017

”Bolåneverksamheten i Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att utvecklas starkt och vi ser en ökning av antalet kunder samt succesivt växande marknadsandelar. Bolåneportföljens höga kreditkvalitet är en följd av det konservativa kreditregelverket och de stringenta krav som ställs på kundernas återbetalningsförmåga samt…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari – mars 2017

”Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas positivt med ett starkt räntenetto och god underliggande kostnadskontroll. Under kvartalet har enheten Affärsservice Bank och det Ekonomiska Sekretariatet flyttats från moderbolaget till bankkoncernen. Därtill har tre förvaltare anställts inom Länsförsäkringar Fondförvaltning för att hantera…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – mars 2017

Första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016: Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 2 166 (–277) Mkr. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ökade till 6 129 (5 871) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 520 (356) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades…