Om webbplatsen

Cookies

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska vi informera dig som kund om att vi använder så kallade cookies.Cookies är en teknisk funktion som gör att du som kund kan navigera enklare och snabbare när du är inloggad.

Cookies används även av Länsförsäkringar för att sammanställa besöksstatistik. Informationen används statistiskt för att analysera hur webbplatsen används och hur många som besöker olika sidor. Det finns två typer av cookies, temporära och permanenta. Temporära cookies lagras tillfälligt i din dators minne och tas bort när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies lagras och sparas under en längre tid på din dator. Oavsett vilken typ av cookies som används sparas ingen personlig information om dig som användare.

Vill du inte tillåta permanenta cookies på din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsares säkerhets- eller sekretessinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies. Väljer du att inte tillåta cookies kan det innebära att webbplatsen inte kan användas eller att den inte fungerar på bästa sätt.

Vill du ha mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats: www.pts.se.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Länsförsäkringar är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. De personuppgifter som lämnas till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler (1998:204).

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund, men kan även hämtas från annat bolag inom Länsförsäkringsgruppen eller från din arbetsgivare, till exempel. För att hålla våra register aktuella, kompletterar vi personuppgifterna löpande från privata och offentliga register, t.ex. SPAR. Länsförsäkringar kan även spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.

Länsförsäkringar tar in uppgifter om dig som kund, men även om försäkrad, medförsäkrad, inbetalare, förmånstagare och panthavare. Det är uppgifter som namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd.

Personuppgifterna får användas inom Länsförsäkringsgruppen för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifterna används också för att Länsförsäkringar ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att Länsförsäkringar ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Personuppgifterna används i första hand inom Länsförsäkringsgruppen. men kan lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som Länsförsäkringsgruppen samarbetar med, inom och utom EU- och EES-området, och till myndigheterna om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Uppgifter om misskötta krediter kan komma att lämnas ut till UC AB. Uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav kan även lämnas ut till personer som du delar hushåll med. Länsförsäkringar kan arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga uppgifter oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring. Din anmälan skickar du då till ditt lokala länsförsäkringsbolag eller till nedanstående bolag.

Personuppgiftsansvarig är, utöver det bolag inom länsförsäkringsgruppen som du lämnar dina personuppgifter till, Länsförsäkringar Bank AB, 516401-9878, Länsförsäkringar Hypotek AB, 556244-1781, Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB, 516401-6627, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB, 516401-8219, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, 556364-2783, samt Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, 502010-9681 (med dotterbolag), samtliga med adress 106 50 Stockholm

Användarvillkor

Tack för att du använder Länsförsäkringars webbplats. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatserna.

Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av Länsförsäkringar. Med Länsförsäkringar avses i dessa Användarvillkor de 24 självständiga och ömsesidiga länsförsäkringsbolagen samt Länsförsäkringar AB med dotterbolag.

Genom att gå in på Länsförsäkringars webbplatser och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatserna godkänner du Användarvillkoren.

För de produkter och tjänster som tillhandahålls på webbplatserna, bl. a. Länsförsäkringars Internettjänst, finns separata villkor. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt har villkoren för tjänsten eller produkten företräde framför dessa Användarvillkor.

Länsförsäkringar förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Länsförsäkringar förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Tillgänglighet
De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatserna är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Länsförsäkringar tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Länsförsäkringar anser – utan att behöva visa någon orsak för detta – att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatsen
Allt material som Länsförsäkringar har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av Länsförsäkringar.

De varumärken eller andra kännetecken som Länsförsäkringar äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Länsförsäkringar. Länsförsäkringars varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser
Länsförsäkringar ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Länsförsäkringars webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Länsförsäkringars webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Länsförsäkringar för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Länsförsäkringars webbsidor.

Begränsning av ansvar
Allt material som finns tillgängligt via Länsförsäkringars webbplatser är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om Länsförsäkringar alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Länsförsäkringar inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Länsförsäkringar ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring Länsförsäkringars Användarvillkor är du välkommen att kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag.