Undersökningar

Undersökningar

Sjukskrivningar innebär mer jobb för friska kollegor

Nu är årets sjukaste månad här, och det påverkar även många som inte är direkt drabbade – 75 procent av arbetsgivarna i företag med 5-10 anställda löser kortare sjukfrånvaro genom att lägga över arbetsuppgifter på andra medarbetare. 

Bara en av fem småföretag oroar sig över att medarbetarna ska sjukskriva sig

Trots höga sjuktal oroar sig bara en av fem småföretagare för att medarbetarna ska sjukskriva sig de närmaste 12 månaderna. Andelen som oroar sig har minskat från 24 till 20 procent de senaste tre åren. Det visar en undersökning bland…

MissLyckad webbserie sätter sociala medier och självkänsla på skolschemat

Putsade fasader, skeva ideal och lyckliga, obekymrade sociala medieliv är en stor anledning till att unga mår dåligt. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort bland ungdomar i Sverige. Därför presenteras en webbserie som ska utbilda unga i sociala medier…

Länsförsäkringar har de mest nöjda privatkunderna inom sakförsäkring

För tredje året i rad får Länsförsäkringar bäst betyg av kunderna när Svenska Kvalitetsindex (SKI) mäter försäkringsbolagens kundnöjdhet inom sakförsäkring. 

Företagarens pensionsdröm – njuta av livet, umgås med familjen och så jobba lite

Fler än hälften av landets småföretagare uppger att de ska umgås med familjen och vänner när de går i pension. Resa och att njuta av livet kommer också högt upp på småföretagarens önskelista. Samtidigt uppger nästan 30 procent av småföretagarna…

Företagare drömmer om en tidig pension

Frågar man företagare så är drömmen om en tidig pension tydlig. Nästan 40 procent av företagarna vill gå i pension senast vid 60 års ålder. Motsvarande siffra för personer som förvärvsarbetar är 28 procent. Skillnaden är också stor när det…

Fortsatt kraftiga prisökningar på småhusmarknaden

Priserna på bostäder fortsätter att stiga i landet. Småhuspriserna har det senaste året ökat med hela 11,3 procent och 2,7 procent bara i april. Priserna på bostadsrätter visar en ökning med 6,0 procent på helåret men en tillbakagång med 0,1…

Kränkande behandling och mobbning–största riskfaktorn för psykisk ohälsa på jobbet

Meningsfullt arbete, balans mellan arbete och fritid och bra lön är de faktorer som både chefer och medarbetare anser viktigast för att må bra på jobbet. De är också överens om att kränkande behandling och mobbning är den största riskfaktorn…

Få vet hur mycket de får avsatt till tjänstepension

Små företag med upp till 20 anställda sätter i genomsnitt av 5 procent till sina anställdas tjänstepension. Men okunskapen bland de anställda är stor om hur stora avsättningarna är. Så många som 2 av 3 som jobbar i småföretag vet…

Stora skillnader i tjänstepension mellan olika branscher

Ny statistik visar att skillnaden är stor mellan olika branscher när det gäller att sätta av till tjänstepension. Störst andel företag som saknar tjänstepension har färre än fem anställda och finns i hotell- och restaurangbranschen (43 procent). Andra stora branscher…