Undersökningar

Undersökningar

Länsförsäkringar har de mest nöjda privatkunderna inom sakförsäkring

För tredje året i rad får Länsförsäkringar bäst betyg av kunderna när Svenska Kvalitetsindex (SKI) mäter försäkringsbolagens kundnöjdhet inom sakförsäkring. 

Företagarens pensionsdröm – njuta av livet, umgås med familjen och så jobba lite

Fler än hälften av landets småföretagare uppger att de ska umgås med familjen och vänner när de går i pension. Resa och att njuta av livet kommer också högt upp på småföretagarens önskelista. Samtidigt uppger nästan 30 procent av småföretagarna…

Företagare drömmer om en tidig pension

Frågar man företagare så är drömmen om en tidig pension tydlig. Nästan 40 procent av företagarna vill gå i pension senast vid 60 års ålder. Motsvarande siffra för personer som förvärvsarbetar är 28 procent. Skillnaden är också stor när det…

Fortsatt kraftiga prisökningar på småhusmarknaden

Priserna på bostäder fortsätter att stiga i landet. Småhuspriserna har det senaste året ökat med hela 11,3 procent och 2,7 procent bara i april. Priserna på bostadsrätter visar en ökning med 6,0 procent på helåret men en tillbakagång med 0,1…

Kränkande behandling och mobbning–största riskfaktorn för psykisk ohälsa på jobbet

Meningsfullt arbete, balans mellan arbete och fritid och bra lön är de faktorer som både chefer och medarbetare anser viktigast för att må bra på jobbet. De är också överens om att kränkande behandling och mobbning är den största riskfaktorn…

Få vet hur mycket de får avsatt till tjänstepension

Små företag med upp till 20 anställda sätter i genomsnitt av 5 procent till sina anställdas tjänstepension. Men okunskapen bland de anställda är stor om hur stora avsättningarna är. Så många som 2 av 3 som jobbar i småföretag vet…

Stora skillnader i tjänstepension mellan olika branscher

Ny statistik visar att skillnaden är stor mellan olika branscher när det gäller att sätta av till tjänstepension. Störst andel företag som saknar tjänstepension har färre än fem anställda och finns i hotell- och restaurangbranschen (43 procent). Andra stora branscher…

Bäst på hållbarhet i försäkringsbranschen

Länsförsäkringar är bäst på hållbarhet i försäkringsbranschen enligt Sustainable Brand Index 2016 - Nordens största undersökning på hållbarhet. Totalt har 30 000 konsumenter i fyra länder sagt sitt om 750 varumärken i 20 branscher. Sustainable Brand Index genomfördes första gången…

De flesta som skadas på moped är 15-17 år

I 80 procent av de anmälda mopedolyckorna till Länsförsäkringar är föraren mellan 15 och 17 år. Och antalet tonåringar ökar, eftersom kurvan för antalet nyfödda stiger från år 2000 - samtidigt som mopeden har kommit tillbaka och blir alltmer populär. En…

Små företag i storstadsregionerna sämst på tjänstepension

Småföretagare i storstadsregionerna är sämst landet på att göra avsättningar till tjänstepension, både till sig själv och sina anställda. Värst är det i Stockholm där hela 44 procent av småföretagen saknar avsättningar.  Det visar ny statistik som Länsförsäkringar tagit fram.