Privatekonomi

Privatekonomi

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar ändrar räntorna för bolån. Justeringen gäller från och med måndag den 19 februari 2018.

Länsförsäkringar lanserar fonden FossilSmart

Från och med den 12 februari kan Länsförsäkringars kunder spara i en fond som har målet att kombinera hänsyn till klimatförändringarna med en god avkastning: Länsförsäkringar FossilSmart.

Alla hjärtans dag – kärlek bra för din ekonomi

Den som bor ensam har högre månadskostnader än den som bor ihop med någon och delar på kostnaderna. Men det är viktigt att ha koll på kostnaderna och att tidigt våga prata om hur man vill lägga upp ekonomin i…

Användarna i fokus när Länsförsäkringar vann pris

I årets Web Service Award, galan som hyllar 2017 års bästa webbplatser och appar, vann Länsförsäkringars app pris för Bästa mobila upplevelse. Även Agrias webb prisades i kategorin Information och service. 

Många får det svårt ekonomiskt efter julhelgen

Många står med tom plånbok efter julhelgen. Speciellt jobbigt kan det vara för dem som redan innan julen oroade sig för ekonomin. I en undersökning som Länsförsärkingar genomfört svarar 38 procent att de känner att de ofta eller ibland är…

Ökad risk gav bra resultat för pensionsspararna 2017

2017 var året då Länsförsäkringars fondförsäkringskunder bytte korta räntefonder mot svenska och europeiska aktiefonder. De lämnade också hedgefonder till förmån för företagsobligationsfonder. Aktiviteten bland pensionsspararna ökade med tio procent jämfört med 2016 och genomsnittskunden har sett sitt sparande stiga med…

SKI: Vi har nöjdast fastighets- och bolånekunder

De nöjdaste bolånekunderna, och de nöjdaste företagen med fastighetslån, finns hos Länsförsäkringar. Det berättar Svenskt Kvalitetsindex, SKI, i dag.

Pensionsspararna föredrog Asien i november

Under november valde Länsförsäkringars fondförsäkringskunder främst asienfonder, tillväxtmarknadsfonder och europafonder. Det visar fondstatistik från Länsförsäkringar.

Män önskar de varit hemma mer med barnen

Internationella mansdagen firas i olika länder den 19 november, även om den hittills har smugit ganska obemärkt förbi i Sverige. Ett av de uttalade syftena med mansdagen är att öka jämställdhet och lyfta fram goda manliga förebilder. Men hur jämställt…

Vartannat svenskt par lever i en ekonomiskt ojämställd relation

En undersökning gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar har kartlagt svenska pars syn på ekonomi och jämställdhet. Undersökningen visar bland annat att en tredjedel anser att deras relation är delvis ekonomiskt jämställd och vart femte par anser att de…