Pension

Pension

Allt färre privata pensionssparare

De senaste tio åren har andelen som uppger att de sparar privat till pensionen minskat från 74 till 59 procent visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort. En av de vanligaste anledningarna är att man inte vet hur man ska spara.…

Lång eller kort tid kvar till pension? Gör så här när det orangea kuvertet kommer

Nu börjar det orangea kuvertet att skickas ut från Pensionsmyndigheten. Kuvertet innehåller en prognos för inkomst- och premiepensionen. – Det här är ett bra tillfälle att skaffa sig bättre koll på sin pension och jag har några tips på hur…

Länsförsäkringar utökar fondutbudet

Länsförsäkringar förbättrar fonderbjudandet och ger kunderna ännu bättre möjligheter genom fler fonder i ett utökat fondutbud.  

Kraftig ökad oro för framtida pension

Nästan hälften av befolkningen uppger att de är oroliga för att inte klara sig på sin framtida pension. Nya siffror visar dessutom på en kraftig ökning de senaste sex åren där kvinnors oro ökat från 35 till 51 procent. Detta…

Fler kvinnliga än manliga småföretagare oroar sig för att bli långvarigt sjuka

Var tredje småföretagare oroar sig för hur de ska klara sig ekonomiskt vid långvarig sjukdom, men fler kvinnliga än manliga småföretagare oroas. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar. En oförsäkrad småföretagare kan drabbas hårt om sjukförsäkring saknas och tvingas leva…

Vanligare att anställda i småföretag oroas över pensionen än företagarna själva

4 av 10 anställda i småföretag oroar sig för pensionen medan bara 3 av 10 av småföretagarna själva gör det. Oron är lika stor bland kvinnliga som hos manliga företagare. De som oroar sig mest är de som befinner sig…

Länsförsäkringar fortsätter sänka fondavgifter

Länsförsäkringar sänker avgiften på nio egna aktivt förvaltade aktiefonder. Fondavgiften sänks med upp till 0,4 procentenheter och gäller för kunder som redan har eller köper fonderna genom Länsförsäkringar.   

Länsförsäkringar marknadsledare inom tjänstepension

Länsförsäkringar förstärker sin position som marknadsledare på marknaden för individuell tjänstepension, vilket är Länsförsäkringars huvudmarknad. Det visar branschstatistik för årets andra kvartal.  

Länsförsäkringar får toppbetyg för hållbarhetsarbetet

Söderberg och Partners har utvärderat Länsförsäkringar och 13 andra svenska fondförsäkringsbolags hållbarhetsarbete. Länsförsäkringar är ett av fem bolag där hållbarhetsarbetet får grönt ljus. Granskningen lyfter särskilt fram arbetet med fondutbudet och påverkansarbetet mot förvaltare och bolag.

Ny produktchef på Länsförsäkringar vill göra tjänstepension mer begripligt

Begripliga pensions- och försäkringserbjudanden anpassade för att göra det enklare för kunderna. Det är utgångspunkten när Länsförsäkringar under ledning av nytillträdda produktchefen Jim Rotsman ska vässa erbjudandet till tjänstepensionskunderna.