Pension

Pension

Frestande att nalla från öronmärkt pensionssparande

Efter att avdragsrätten för pensionssparande slopades måste varje individ tänka på att sätta undan långsiktigt sparande och inte använda pengarna till annat än till pensionen. Tre av fyra av de som sparar långsiktigt uppger att de öronmärkt sparpengar till pensionen.…

Företagare drömmer om en tidig pension

Frågar man företagare så är drömmen om en tidig pension tydlig. Nästan 40 procent av företagarna vill gå i pension senast vid 60 års ålder. Motsvarande siffra för personer som förvärvsarbetar är 28 procent. Skillnaden är också stor när det…

Återbäringsräntan höjs till 5 procent i Nya Trad

Återbäringsräntan i Nya Trad höjs från 1 april till 5 procent före skatt och avgifter. De kunder som valt att byta villkor till Nya Trad får därmed ytterligare förbättrad värdeutveckling i sitt sparande.

Allt färre privata pensionssparare

De senaste tio åren har andelen som uppger att de sparar privat till pensionen minskat från 74 till 59 procent visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort. En av de vanligaste anledningarna är att man inte vet hur man ska spara.…

Lång eller kort tid kvar till pension? Gör så här när det orangea kuvertet kommer

Nu börjar det orangea kuvertet att skickas ut från Pensionsmyndigheten. Kuvertet innehåller en prognos för inkomst- och premiepensionen. – Det här är ett bra tillfälle att skaffa sig bättre koll på sin pension och jag har några tips på hur…

Länsförsäkringar utökar fondutbudet

Länsförsäkringar förbättrar fonderbjudandet och ger kunderna ännu bättre möjligheter genom fler fonder i ett utökat fondutbud.  

Kraftig ökad oro för framtida pension

Nästan hälften av befolkningen uppger att de är oroliga för att inte klara sig på sin framtida pension. Nya siffror visar dessutom på en kraftig ökning de senaste sex åren där kvinnors oro ökat från 35 till 51 procent. Detta…

Fler kvinnliga än manliga småföretagare oroar sig för att bli långvarigt sjuka

Var tredje småföretagare oroar sig för hur de ska klara sig ekonomiskt vid långvarig sjukdom, men fler kvinnliga än manliga småföretagare oroas. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar. En oförsäkrad småföretagare kan drabbas hårt om sjukförsäkring saknas och tvingas leva…

Vanligare att anställda i småföretag oroas över pensionen än företagarna själva

4 av 10 anställda i småföretag oroar sig för pensionen medan bara 3 av 10 av småföretagarna själva gör det. Oron är lika stor bland kvinnliga som hos manliga företagare. De som oroar sig mest är de som befinner sig…

Länsförsäkringar fortsätter sänka fondavgifter

Länsförsäkringar sänker avgiften på nio egna aktivt förvaltade aktiefonder. Fondavgiften sänks med upp till 0,4 procentenheter och gäller för kunder som redan har eller köper fonderna genom Länsförsäkringar.