Länsförsäkringsgruppen

Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – juni 2013

Rörelseresultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 471 (1 128) Mkr och konsolideringskapitalet stärktes med 1 542 Mkr till 37 278 Mkr.

Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – juni 2012

– Länsförsäkringar redovisar ett starkt resultat, men de finansiella marknaderna präglas av fortsatt osäkerhet. Fem år har gått sedan starten för den djupa ekonomiska kris vi fortfarande lever i. Och än är det långt ifrån över. Under sommaren har pressen…

En av tre bankkunder överväger bankbyte

Drygt var tredje storbankskund har funderat på att byta bank. Men bara 8 procent har gjort verklighet av sina funderingar de senaste tre åren. Länsförsäkringar har intervjuat 3 500 svenska bankkunder om deras syn på sin bank och på bankmarknaden…

Länsförsäkringsgruppen: Årsöversikt 2011

– Totalkostnadsprocenten inom sakförsäkring har förbättrats till 100 och arbetet fortsätter för att nå en lägre nivå. Både resultat och konsolidering påverkades av den negativa kapitalavkastningen 2011, men inledningen av 2012 har varit betydligt mer positiv och gruppen har tagit…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari-juni 2011

– Finansoron får stora effekter på framförallt nyckeltal och lönsamhet i vår livförsäkringsverksamhet. Banken har en fortsatt god utveckling med växande volymer och resultat. Stabiliteten är god liksom ratingen, samtidigt som riskprofilen är låg. Vår bank står stark både nu…

Länsförsäkringsgruppen: Årsöversikt 2010

– Vi fokuserar ännu mer på att växa med ett brett sortiment, lokalt nära kunden. Sparerbjudandet till privatpersoner kommer att utvecklas. Vi ska bli ännu mer bank, samtidigt som nuvarande fokus på försäkring behålls. Överlag är resultat och nyckeltal bra och…

Länsförsäkringar Alliance: 2010 Annual Review

“We are further intensifying our focus on growth with a broad range of products and services, locally close to our customers. The savings offering for private individuals will be developed. We will also further enhance our banking services, while maintaining…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari – september 2010

– Allt fler kunder väljer Länsförsäkringar för sina sak- och livförsäkringar och för sina banktjänster. Antalet kunder växer, liksom affärsvolymerna och marknadsandelarna. Samtidigt blir kunderna allt mer nöjda med sitt val av oss. För att behålla konkurrenskraft och attraktionskraft krävs…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari-juni 2010

– Resultatförbättringen inom bank fortsätter i små steg, men hela tiden med en långsiktigt tydlig trend. Marknadstillväxten fortsätter med ökande bestånd och volymer inom sakförsäkring, nyförsäljning och premieinkomst inom liv- och pensionsförsäkring och volymer inom bank. Särskilt glädjande är den…

Länsförsäkringar har högst förtroende i finansbranschen

Allmänhetens förtroende för alla svenska banker och pensionsbolag, utom Länsförsäkringar, har minskat rejält under finanskrisen och det senaste året. Anseendebarometern, som bygger på 15 000 intervjuer och genomförts av Nordic Brand Academy i samarbete med Stockholms Universitet, visar att Länsförsäkringar…