Länsförsäkringsgruppen

Länsförsäkringsgruppen: Årsöversikt 2017 i sammandrag

2017 i korthet (Uppgifterna inom parantes avser helår 2016): Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 7 207 (4 626) Mkr. Återbäring och rabatter ökade till 1 696 (1 202) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade till 25 504 (24 073)…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari-september 2017

Januari-september 2017 jämfört med januari-september 2016: Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 6 193 (3 645) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade till 18 942 (17 933) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 1 447 (1 177) Mkr.…

Delårsrapport januari-juni 2017

Januari-juni 2017 jämfört med januari-juni 2016: Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 5 215 (1 414) Mkr. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ökade till 12 495 (11 777) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkrings-verksamhet ökade till 948 (828) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari-juni 2017

Januari-juni 2017 jämfört med januari-juni 2016: Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 5 215 (1 414) Mkr. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ökade till 12 495 (11 777) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkrings-verksamhet ökade till 948 (828) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – mars 2017

Första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016: Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 2 166 (–277) Mkr. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ökade till 6 129 (5 871) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 520 (356) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades…

Länsförsäkringar bästa mobila bank i Sverige

Vid Mobilgalan på torsdagskvällen utsågs Länsförsäkringar Bank till Sveriges bästa mobilbank. ”En odiskutabel vinnare med överlägsna funktioner och toppresultat i alla tester”, löd juryns motivering.

Länsförsäkringar första bank med app för Apple Watch

Länsförsäkringar är först ut i Sverige med att ha en banktjänst för Apple Watch, den populära funktionen Snabbsaldo. – Vi satsar stort och fokuserat på utveckling av digitala kundmöten. Vi vill erbjuda våra kunder smarta digitala tjänster som underlättar deras vardag,…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – september 2013

Januari–september 2013 Jämfört med januari–september 2012 inom parantes. Rörelseresultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 2 952 (2 289) Mkr. Det tekniska resultatet i gruppens sakförsäkringsverksamheten uppgick till 992 (1 099) Mkr. Totalkostnadsprocenten för rullande  tolv månader uppgick till 98…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – juni 2013

Rörelseresultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 471 (1 128) Mkr och konsolideringskapitalet stärktes med 1 542 Mkr till 37 278 Mkr.

Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – juni 2012

– Länsförsäkringar redovisar ett starkt resultat, men de finansiella marknaderna präglas av fortsatt osäkerhet. Fem år har gått sedan starten för den djupa ekonomiska kris vi fortfarande lever i. Och än är det långt ifrån över. Under sommaren har pressen…