Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv: Delårsöversikt januari-juni 2017

Länsförsäkringar Liv: Delårsöversikt januari-juni 2017

Återbäringsräntan höjs till 6 procent i Nya Trad

Återbäringsräntan i Nya Trad höjs från 1 oktober till 6 procent före skatt och avgifter. De cirka 95 000 kunder som hittills valt att byta från Gamla till Nya Trad får därmed ytterligare förbättrad värdeutveckling i sitt sparande.

Länsförsäkringar Liv: Delårsöversikt januari-juni 2017

Länsförsäkringar Liv: Delårsöversikt januari-juni 2017

Länsförsäkringar Liv: Delårsöversikt januari–mars 2017

Perioden i korthet Resultatet efter skatt i Länsförsäkringar Liv uppgick till 1 025 (-1 082) Mkr, främst tack vare en positiv kapitalavkastning. I Länsförsäkringar Liv förvaltas tillgångar om totalt 116 (115) Mdkr. Totalavkastningen i Gamla Trad uppgick till 0,7 procent.…

Återbäringsräntan sänks i Nya Trad

Återbäringsräntan i Nya Trad sänks från 1 februari till 6 procent före skatt och avgifter. Sänkningen är en anpassning till läget på de finansiella marknaderna.

Gunilla Forsmark Karlsson lämnar Länsförsäkringar Fondliv

Gunilla Forsmark Karlsson har valt att sluta som vd för Länsförsäkringar Fondliv. Hon kommer att lämna sin post så snart hennes efterträdare tillträtt men står till koncernchefens förfogande fram till årsskiftet.