Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank and Länsförsäkringar Hypotek have received permission from Swedish FSA to change the IRB model for calculating loss given default (LGD) for loans secured by residential housing.

Länsförsäkringar Banks årsredovisning 2013 finns tillgänglig på hemsidan

Från och med idag, fredagen den 21 februari 2014, finns Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks årsredovisningar för 2013 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks webbplatser. Denna information ska Länsförsäkringar Bank AB (publ) offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades…

Länsförsäkringar Bank´s Annual Report 2013 available on the website

From today, Friday February 21, 2014, Länsförsäkringar Bank's and Länsförsäkringar Hypotek´s Annual Reports for 2013 are available on the Länsförsäkringar Bank and Länsförsäkringar Hypotek websites at http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/in_english/financial/Bank/Sidor/financial-reports.aspx and http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/in_english/financial/hypotek/Sidor/financial-reports.aspx respectively.     This information is Länsförsäkringar Bank AB (publ) obliged to publish…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2013

– Länsförsäkringar fortsätter växa på bolånemarknaden och i enlighet med vår plan. Kreditkvaliteten är fortsatt mycket hög i låneportföljen och flera framgångsrika emissioner av säkerställda obligationer på längre löptider genomfördes under kvartalet, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.…

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar ändrar räntorna för bolån med bindningstiderna 2 år till 10 år. Övriga räntor är oförändrade. Ändringen gäller från och med onsdagen den 4 september 2013.

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2013

– Länsförsäkringar har en balanserad och stabil tillväxt och ett fortsatt ökande räntenetto. Kreditkvaliteten är hög med en kreditförlustnivå och osäkra fordringar som i stort sett är noll. Upplåningen fungerade under perioden väl och likviditetssituationen är stark, säger Anders…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2012

– Länsförsäkringar växer på bolånemarknaden med en bibehållen kreditkvalitet och ökar resultatet. Räntenettot stärktes tack vare främst förbättrade mer normaliserade marginaler i en turbulent omvärld. Antalet bolånekunder som väljer Länsförsäkringar till huvudbank ökar, vilket visar att vårt erbjudande är attraktivt.…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2012

– Länsförsäkringar fortsätter att växa på bolånemarknaden. Resultatet ökade tack vare volymtillväxt, förbättrade marginaler och en mycket god kreditkvalitet. Ett konkurrenskraftigt och  långsiktigt hållbart erbjudande till kunderna förutsätter en stabil utveckling i verksamheten, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.…

Länsförsäkringar Hypoteks årsredovisning 2011 finns tillgänglig på hemsidan

Från och med idag, fredagen den 30 mars 2012, finns Länsförsäkringar Hypoteks årsredovisning för 2011 tillgänglig på Länsförsäkringars hemsida. För ytterligare information, kontakta gärna: Anna-Lena Löfvenberg, Investor Relations Manager, Länsförsäkringar Bank Telefon: 08-588 415 16, 073-964 15 16