Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2017

”Bolåneverksamheten i Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att utvecklas starkt och vi ser en ökning av antalet kunder samt högre marknadsandelar. Vi levererar ett starkt rörelseresultat för perioden och stärker vår marknadsposition ytterligare. Det är länsförsäkringsbolagens starka lokala förankring och den höga…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2017

”Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att stärka sin ställning på bolånemarknaden och levererar ett starkt rörelseresultat. Utlåningstillväxten är stabil och vår marknadsandel ökar successivt samtidigt som kreditkvaliteten är fortsatt hög och kreditförlusterna mycket låga. Bostadsprisutvecklingen är i fortsatt fokus och efter en…

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntorna för bolån. Justeringen gäller från och med fredag den 16 juni 2017.

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2017

”Bolåneverksamheten i Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att utvecklas starkt och vi ser en ökning av antalet kunder samt succesivt växande marknadsandelar. Bolåneportföljens höga kreditkvalitet är en följd av det konservativa kreditregelverket och de stringenta krav som ställs på kundernas återbetalningsförmåga samt…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari – juni 2016

”Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att utvecklas positivt och vi har under perioden haft en mycket god resultatutveckling. Det är glädjande att volymtillväxten fortsätter med jämna steg och att vi tar ytterligare markandsandelar med en bibehållen hög kreditkvalitet och låga kreditförluster.…

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar ändrar räntorna för bolån. Justeringen gäller från och med fredagen den 18 december 2015.

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank AB och dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek AB har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att ändra sin IRK modell för beräkning av förlust givet fallissemang (LGD) för utlåning mot säkerhet i fastighet för privatpersoner.

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank and Länsförsäkringar Hypotek have received permission from Swedish FSA to change the IRB model for calculating loss given default (LGD) for loans secured by residential housing.

Länsförsäkringar Banks årsredovisning 2013 finns tillgänglig på hemsidan

Från och med idag, fredagen den 21 februari 2014, finns Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks årsredovisningar för 2013 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks webbplatser. Denna information ska Länsförsäkringar Bank AB (publ) offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades…

Länsförsäkringar Bank´s Annual Report 2013 available on the website

From today, Friday February 21, 2014, Länsförsäkringar Bank's and Länsförsäkringar Hypotek´s Annual Reports for 2013 are available on the Länsförsäkringar Bank and Länsförsäkringar Hypotek websites at http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/in_english/financial/Bank/Sidor/financial-reports.aspx and http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/in_english/financial/hypotek/Sidor/financial-reports.aspx respectively.     This information is Länsförsäkringar Bank AB (publ) obliged to publish…