Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari – juni 2017

”Vi kan med glädje konstatera att bankens fina utveckling fortsätter och vi tar kontinuerligt marknadsandelar inom både sparande och utlåning. Affärsvolymerna växer inom samtliga produktsegment och resultatutvecklingen är fortsatt god med en stark räntenettoutveckling och låga kreditförluster. Vi är övertygade…

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntorna för bolån. Justeringen gäller från och med fredag den 16 juni 2017.

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari – mars 2017

”Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas positivt med ett starkt räntenetto och god underliggande kostnadskontroll. Under kvartalet har enheten Affärsservice Bank och det Ekonomiska Sekretariatet flyttats från moderbolaget till bankkoncernen. Därtill har tre förvaltare anställts inom Länsförsäkringar Fondförvaltning för att hantera…

Länsförsäkringar bästa mobila bank i Sverige

Vid Mobilgalan på torsdagskvällen utsågs Länsförsäkringar Bank till Sveriges bästa mobilbank. ”En odiskutabel vinnare med överlägsna funktioner och toppresultat i alla tester”, löd juryns motivering.

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank AB och dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek AB har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att ändra sin IRK modell för beräkning av förlust givet fallissemang (LGD) för utlåning mot säkerhet i fastighet för privatpersoner.

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank and Länsförsäkringar Hypotek have received permission from Swedish FSA to change the IRB model for calculating loss given default (LGD) for loans secured by residential housing.

Marie Lundberg ny vd för Wasa Kredit

Marie Lundberg, idag vd på Handelsbanken Finans, har utsetts till vd för Wasa Kredit. Marie efterträder Sven Eggefalk som tillträtt tjänsten som vd för Länsförsäkringar Östgöta.

Länsförsäkringar Banks årsredovisning 2013 finns tillgänglig på hemsidan

Från och med idag, fredagen den 21 februari 2014, finns Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks årsredovisningar för 2013 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks webbplatser. Denna information ska Länsförsäkringar Bank AB (publ) offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades…

Länsförsäkringar Bank´s Annual Report 2013 available on the website

From today, Friday February 21, 2014, Länsförsäkringar Bank's and Länsförsäkringar Hypotek´s Annual Reports for 2013 are available on the Länsförsäkringar Bank and Länsförsäkringar Hypotek websites at http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/in_english/financial/Bank/Sidor/financial-reports.aspx and http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/in_english/financial/hypotek/Sidor/financial-reports.aspx respectively.     This information is Länsförsäkringar Bank AB (publ) obliged to publish…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2013

– Länsförsäkringar har en god tillväxt i hela bankaffären och vi ska fortsätta att göra vårt yttersta för att nå upp till våra kunders högt ställda krav och förväntningar. Glädjande att notera är att vår prisbelönta mobilapp används mycket…