Länsförsäkringar AB

Ny samarbetspartner ska förstärka kundfokuserad strategi ytterligare: Försäkringsalliansen Eurapco välkomnar italienska Reale Group

Reale Group, det största ömsesidiga försäkringsbolaget i Italien, har gått med I Eurapco - en unik och strategisk allians av de ledande ömsesidiga försäkringsbolagen i Europa. Den nya partnern anslöt 1 januari och med sin innovativa styrka kommer Reale Group att…

Viktig fråga för allmänheten att motverka försäkringsbedrägerier

De flesta ser allvarligt på försäkringsbedrägerier. 6 av 10 som ska välja försäkringsbolag tycker det är så viktigt att bolaget arbetar aktivt med att motverka bedrägerier att det påverkar valet av försäkringsbolag. Det framgår av en färsk undersökning från Länsförsäkringar. 

Pär Holmgren till Länsförsäkringar

Nu satsar Länsförsäkringar offensivt på att förebygga naturskador kopplat till klimatförändringar. Två naturskadespecialister, varav den ena är Pär Holmgren tidigare meteorolog och klimatexpert, rekryteras som en del av denna satsning. 

Länsförsäkringar bäst på service inom försäkring och fastighetsförmedling

Igår kväll den 15 april utsågs Sveriges bästa servicebolag i mätningen Servicescore. För fjärde året i rad vann Länsförsäkringar första pris för bästa serviceupplevelse inom kategorin Försäkring och för första gången i kategorin. 

Magnus Ehrenbeck chef för Compliance på Länsförsäkringar

Magnus Ehrenbeck har utsetts till ny chef för Compliance på Länsförsäkringar AB. Magnus kommer närmast från en chefstjänst inom Compliance på Swedbank.

Spara till resan i appen

Länsförsäkringars nya funktion i mobilappen gör det möjligt att sätta personliga sparmål. Samtidigt görs designen i appen om för att underlätta användandet.

Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari – september 2013

Januari–september 2013 Jämfört med januari–september 2012 inom parantes. Koncernens rörelseresultat uppgick till  601 (693) Mkr och eget kapital ökade med 1 036 Mkr under perioden. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5 (5) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till…

Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari – juni 2013

Januari–juni 2013 Jämfört med januari–juni 2012 Koncernens rörelseresultat uppgick till 326 (400) Mkr och eget kapital ökade med 786 Mkr till 14 701 (13 915) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 4 (5) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till…

Länsförsäkringar AB (publ) etablerar MTN-program på kapitalmarknaden

Länsförsäkringar AB (publ) (”LFAB”) etablerar ett svenskt MTN-program med en låneram om 2,5 miljarder kronor. MTN-programmet ger LFAB möjligheten att emittera obligationer i EUR och SEK med löpande och fast ränta på kapitalmarknaden.