Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari-september 2017

Januari-september 2017 jämfört med januari-september 2016: Koncernens rörelseresultat ökade till 2 201 (1 743) Mkr, med en positiv engångspost på 260 Mkr under första kvartalet. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11 (10) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen ökade till 781 (461)…

Länsförsäkringar till FN-möte om hållbarhet och klimat

När FN den 18 september håller sitt årliga möte för näringslivet, UN Private Sector Forum, på FNs högkvarter i New York är Länsförsäkringar inbjudna. Ann Sommer, vd på Länsförsäkringar Sak företräder företaget i ett rundabordssamtal om finanssektorns roll för Agenda…

Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari-juni 2017

Januari-juni 2017 jämfört med januari-juni 2016: Koncernens rörelseresultat ökade till 1 497 (1 115) Mkr, med en positiv engångspost på 260 Mkr under första kvartalet. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12 (10) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen ökade till 624 (318)…

Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari-mars 2017

Första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016: Koncernens rörelseresultat ökade till 826 (537) Mkr, med en positiv engångspost på 260 Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12 (9) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen ökade till 428 (172) Mkr, och påverkades…

Anna Hagdorn ny skattechef på LFAB

Anna Hagdorn har rekryterats till tjänsten som skattechef på Länsförsäkringar AB. Hon tillträder under våren.

Johan Agerman blir ny vd i Länsförsäkringar AB

Johan Agerman blir ny vd för Länsförsäkringar AB i samband med att Sten Dunér går i avtalsenlig pension. Johan är för närvarande vd i Trygg-Hansa och ingår i koncernledningen för försäkringskoncernen RSAs verksamhet i Skandinavien. Johan tillträder i början av nästa…

Sten Dunér går i pension

Länsförsäkringar ABs vd Sten Dunér kommer planenligt att gå i pension under 2016. Styrelsen för LFAB har därför påbörjat rekryteringen av hans efterträdare.

Jakob Nordin chef för internrevision i Länsförsäkringar AB

Jakob Nordin blir till sommaren ny internrevisionschef i Länsförsäkringar AB. Han ersätter Desirée Nordqvist, som tillträtt en tjänst som chef för intern kontroll i Länsförsäkringar AB. Jakob kommer närmast från Danske Banks svenska verksamhet där han haft rollen som internrevisionschef.

Ny samarbetspartner ska förstärka kundfokuserad strategi ytterligare: Försäkringsalliansen Eurapco välkomnar italienska Reale Group

Reale Group, det största ömsesidiga försäkringsbolaget i Italien, har gått med I Eurapco - en unik och strategisk allians av de ledande ömsesidiga försäkringsbolagen i Europa. Den nya partnern anslöt 1 januari och med sin innovativa styrka kommer Reale Group att…

Viktig fråga för allmänheten att motverka försäkringsbedrägerier

De flesta ser allvarligt på försäkringsbedrägerier. 6 av 10 som ska välja försäkringsbolag tycker det är så viktigt att bolaget arbetar aktivt med att motverka bedrägerier att det påverkar valet av försäkringsbolag. Det framgår av en färsk undersökning från Länsförsäkringar.