Klimat

Klimat

Tusentals åskskador på bostäder varje år

Varje år får Länsförsäkringar in mellan 4 000 och 6 000 anmälningar om skador i bostäder orsakade av åska och blixtnedslag. En tredjedel av åskskadorna sker under juli månad och vanligast är att åskan orsakar elfel. Men med några enkla åtgärder…

Länsförsäkringars Miljöstipendium till Göteborgs Stad

Länsförsäkringar har beslutat att ge Tommy Perssons Miljöstipendium för år 2011 till Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor. Prissumman är 100 000 kronor och delades ut i förmiddags på Liseberg i samband med Länsförsäkringar ABs årsstämma.    

Länsförsäkringar samlade in 1 350 ton farligt avfall från 7 633 lantbruk

Under 2010 återvanns drygt 1 350 ton farligt avfall och 7 850 ton skrot från totalt 7 633 jordbruk- och landsbygdsfastigheter. Det innebär en besparing av lika mycket koldioxidutsläpp som sker vid uppvärmning av drygt 4 000 småhus under ett år. Insamlingen…

Länsförsäkringar ersätter merkostnader för hemresa från översvämningsområdena i Australien

Utrikesdepartementet uppmanar de svenskar som befinner sig i de drabbade områdena i Australien att lämna dem och att man inte heller reser in i områdena. Den vanliga hemförsäkringens reseskydd ersätter merkostnader för hemresa för de kunder som är på resa…

Pengar till Vänernstudie vid Länsförsäkringars stämma i Lundsbrunn

Idag håller Länsförsäkringar AB bolagsstämma i Lundsbrunns Kurort i Skaraborg. Vid stämman överlämnar Länsförsäkringar 250 000 kronor till en förstudie om vattenavrinningen kring Vänern. Värd för stämman är Länsförsäkringar Skaraborg.

Länsförsäkringar samlade in 1 350 ton farligt avfall från 3 900 lantbruk

Under 2009 återvanns nära 1 350 ton farligt avfall och 7 850 ton skrot från totalt 5 300 jordbruk och landsbygdsfastigheter. Det innebär en besparing av lika mycket koldioxidutsläpp som sker vid uppvärmning av 11 000 småhus under ett år.…

Nya byggregler för badrum minskar koldioxidutsläppen

Helt vanliga vattenskador medför allvarliga konsekvenser för miljön. Varje år frigörs 19 500 ton koldioxid till följd av vattenskador, vilket motsvarar femtusen flygresor Stockholm-Bangkok. Med aktivt skadeförebyggande arbete minskar antalet skador och belastningen på miljön betydligt.

Försäkring rensar landsbygden från 21 000 ton farligt avfall

175 000 jordbruk och landsbygdsfastigheter i Sverige får miljöfarligt avfall, mediciner och skrot bortforslat till återvinning en gång om året – utan extra kostnad. Under två år har 17 000 hämtningar utförts och 21 000 ton avfall forslats bort. Bakom…

Svenskar tar allt mindre hänsyn till miljön

Under det senaste året har svenskarna blivit sämre på att agera miljövänligt. Men fortfarande källsorterar 91 procent av svenskarna papper och glas, och 86 procent stänger av elapparater och släcker lampor för att spara på miljön. Det visar Länsförsäkringars Miljöbarometer.

Skräddarsydda årsredovisningar på Länsförsäkringar sparar miljoner och minskar koldioxidutsläppen kraftigt

Länsförsäkringar upphör med att trycka sina årsredovisningar på traditionellt sätt. Samtidigt blir det möjligt för den som vill ha ekonomisk information att skräddarsy den genom att välja de delar som är av intresse ur en databas. Med denna unika lösning…