Klimat

Klimat

Länsförsäkringar till FN-möte om hållbarhet och klimat

När FN den 18 september håller sitt årliga möte för näringslivet, UN Private Sector Forum, på FNs högkvarter i New York är Länsförsäkringar inbjudna. Ann Sommer, vd på Länsförsäkringar Sak företräder företaget i ett rundabordssamtal om finanssektorns roll för Agenda…

USA:s besked om att lämna Parisavtalet

Kommentar från Länsföräskringars naturskadespecialist Pär Holmgren 

Kommentar om Donald Trumps besked om Parisavtalet

Vår sak-kunniga inom klimatfrågor Pär Holmgren finns tillgänglig efter kl 21 om ni vill ha en kommentar kring beskedet.

Länsförsäkringar börjar mäta fondernas koldioxidavtryck

Länsförsäkringar har skrivit under Montreal Carbon Pledge. – Klimatet är en viktig fråga för oss, våra kunder och det samhälle vi verkar i. Därför kommer vi från och med nu mäta och redovisa det koldioxidavtryck våra fonder orsakar, säger Eva Gottfridsdotter…

Pär Holmgren till Länsförsäkringar

Nu satsar Länsförsäkringar offensivt på att förebygga naturskador kopplat till klimatförändringar. Två naturskadespecialister, varav den ena är Pär Holmgren tidigare meteorolog och klimatexpert, rekryteras som en del av denna satsning. 

Vilka risker är vi beredda att ta i klimatförändringarnas spår?

Extrema väderhändelser innebär en utmaning för hela samhället. Vilka risker är vi som enskilda individer respektive myndigheter beredda att ta? Och hur ska försäkringsbranschen fortsätta kunna erbjuda bra försäkringsskydd? För att få svar på bland annat detta finansierar nu Länsförsäkringsbolagens…

Klimatförändringarna påverkar försäkringsbranschen

Extrema väderhändelser innebär en utmaning för hela samhället och inte minst för försäkringsbranschen. För att fortsatt kunna erbjuda bra försäkringsskydd behöver vi mer kunskaper om vilka anpassningar som behöver göras som en följd av klimatförändringarna. Därför finansierar nu Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond…

Nytt nummer av Lantbruksbörsen

Här kommer höstens nummer av Lantbruksbörsen från Länsförsäkringar.

Översvämningarna i sydvästra Sverige

Regnet i sydvästra Sverige gör att många fastigheter just nu översvämmas.

Pressinbjudan: Hur kan vi förutse översvämningar i Sverige – två nya forskningsprojekt presenteras

Vårt klimat förändras och forskning talar om ett framtida klimat med hårdare regn och större stormfloder – översvämningarna hotar både natur, människa och bebyggelse. Vid ett seminarium presenteras nu två forskningsprojekt som ska kartlägga översvämningsriskerna på västkusten och i Vänern.