Hälsa

Mer än var femte småföretagare känner sig inte hjälpt av arbetsmiljöföreskrifterna

Två år efter att de nya arbetsmiljöföreskrifterna trätt i kraft känner nära två av 10 småföretagare inte till dem överhuvudtaget. Endast 8 procent arbetar i dagsläget mer systematiskt på grund av dem medan hela 22 procent anser att de inte…

Mer än varannan chef saknar kompetens att ta hand om medarbetares psykiska eller fysiska ohälsa

Omkring 100 000 människor i Sverige är sjukskrivna från sitt jobb på grund av psykisk ohälsa och antalet har ökat med nästan 130 procent sedan 2011. I en undersökning genomförd på uppdrag av Länsförsäkringar framgår att sex av tio småföretagare inte…