Företag

Svenska arbetsgivare dåliga på att anställa med utländsk bakgrund

Svenska folket ger arbetsgivarna lågt betyg när det gäller att anställa personer med utländsk bakgrund. Mest kritiska till arbetsgivarnas inställning är personer med lite högre inkomst. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar. Fyra av tio svenskar menar att arbetsgivare i…

Byråkrati sätter krokben för företagarna

Drygt 7 av 10 svenska företagare anser att lagstiftning och byråkrati utgör en nackdel med att driva eget företag. Lika många tycker att företagandet går ut över familjelivet. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar som genomförts för tredje året…

8 av 10 företagare rådgör helst med revisorn

När företagare behöver stöd och råd är det först och främst revisorn de vänder sig till. I andra hand är det kollegorna som agerar rådgivare. De som hamnar längst ner på listan är arbetsgivarorganisationer och konsulter. Det visar en ny…

Språk och lagar bromsar företagens utlandsaffärer

Uppemot varannan företagare anser att språk och juridik sätter käppar i hjulet vid affärer med utlandet. Andra utmärkande hot vid utlandshandel är transporter och reklamationer. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Småföretagare saknar ofta långsiktig plan

Drygt en tredjedel småföretagare saknar en långsiktig plan för sin verksamhet. Hälften av företagarna planerar att antingen sälja företaget till någon utomstående eller att lämna över till nästa generation. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

2 av 3 vet inte hur mycket arbetsgivaren betalar i avtalspension

En majoritet av svenskarna är dåligt informerade om hur mycket deras arbetsgivare betalar in till dem i avtalspension. Två av tre vet inte alls, och kvinnor visar sig vara sämst informerade. Det visar en undersökning av Länsförsäkringar.

Var femte löntagare saknar avtalspension

Var femte anställd i Sverige saknar avtalspension från sin arbetsgivare. Andelen som har avtalspension från arbetsgivaren ökar med stigande inkomst. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

Avtalspension vanligaste förmånen på jobbet

En undersökning från Länsförsäkringar visar att drygt fyra av tio småföretag erbjuder alla sina anställda avtalspension. En av tre småföretagare erbjuder sjukvårdsförsäkring till alla anställda medan det däremot är ganska ovanligt att erbjuda alla extra pensionsförsäkring.

Var tredje småföretagare tvingas ibland avstå lön

Knappt var femte VD eller ägare på småföretag har vid flera tillfällen helt avstått från lön. Nästan lika många har fått avstå lön någon enstaka gång under de senaste åren. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

Företagare i väst tror mest på den egna regionen

VD:ar och ägare i västra Sverige är mer positiva till sin region när det gäller att driva företag än vad man är på andra håll i landet. I norr är man minst nöjd. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.