Företag

Sven Eggefalk ny vd Länsförsäkringar Bank AB

Sven Eggefalk tillträder tjänsten som ny vd i Länsförsäkringar Bank AB. Sven är idag vd i Länsförsäkringar Östgöta.

Många småföretagare har ingen plan för ägarskifte

Småföretagare tar ofta stora egna risker och lägger ner många timmar på jobbet. Ändå har väldigt få en plan för ett framtida ägarskifte. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

Utökade verksamheter resulterar i nya lantbruksförsäkringar

Lantbruket förändras och utvidgas med nya verksamheter. Entreprenadverksamhet, gårdscaféer, bo-på-lantgård. Lantbrukaren är idag ofta också mathantverkare, där det producerade förädlas och säljs direkt på gården. Det har resulterat i att Länsförsäkringar gjort stora förändringar i lantbruksförsäkringarna.

Friska medarbetare viktig fråga för småföretagaren

Den vanligaste anledningen till att småföretagare köpt sjukvårdsförsäkring till sig själv eller sina anställda är att de själva eller medarbetarna ska kunna bli friska fortare. Många småföretagare uppger också att de inte har råd att ha sjuka medarbetare. Det visar…

Friskvård och trivsel sänker sjukfrånvaron

Att som arbetsgivare vidta åtgärder för att förebygga sjukfrånvaro bland personal har blivit allt viktigare. Inte minst med anledning av de nya sjukskrivningsreglerna som trädde i kraft den 1 juli 2008. Bland företagare med minskad sjukfrånvaro uppger var femte att…

Var tredje företagare tvingas arbeta trots att de är sjuka

Det gäller att hålla sig frisk som företagare. Drygt var tredje företagare uppger nämligen att de inte kan stanna hemma när de är sjuka och nästan varannan företagare kan inte vara tjänstledig. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Företag och privatpersoner saknar kunskap om den nya sjukförsäkringen

Den 1 juli infördes nya regler om vad som gäller vid sjukskrivning, den s.k. rehabiliteringskedjan. De nya reglerna ställer bland annat högre krav på såväl arbetsgivare som arbetstagare att snabbt agera för att skapa förutsättningar att komma tillbaka från en…

Allt fler företagare vill sälja sin verksamhet

Andelen företagare som har en långsiktig plan för sin verksamhet har ökat. Allt fler företagare uppger att de vill sälja sitt företag, antingen till en extern part eller till de anställda. 2007 uppgav 33 procent att man ville sälja och…

Var femte företagare har inte tid med semester

Nästan 20 procent av företagarna i Sverige uppger att de inte alls eller som mest kommer att ta två veckors semester totalt under 2008. De två viktigaste skälen som företagarna nämner är att de inte har tid eller att de…

Var femte företagare struntar i att erbjuda avtalspension

Drygt var femte företag med färre än 50 anställda har inte ordnat avtalspension till sina anställda. Vissa av företagen erbjuder samtliga medarbetare avtalspension medan andra enbart till utvalda nyckelpersoner. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.