Företag

Mer än var femte småföretagare känner sig inte hjälpt av arbetsmiljöföreskrifterna

Två år efter att de nya arbetsmiljöföreskrifterna trätt i kraft känner nära två av 10 småföretagare inte till dem överhuvudtaget. Endast 8 procent arbetar i dagsläget mer systematiskt på grund av dem medan hela 22 procent anser att de inte…

Västerbottningarna yngst när de börjar ta ut sitt pensionssparande

Runt var fjärde pensionssparare hos Länsförsäkringar är yngre än 65 år när de påbörjar sina pensionsutbetalningar. Av dessa är pensionskunderna i Västerbotten yngst, med en snittålder på 60,5 år. Det visar statistik från nära 250 000 pensionsförsäkringar under utbetalning*.

Mer än varannan chef saknar kompetens att ta hand om medarbetares psykiska eller fysiska ohälsa

Omkring 100 000 människor i Sverige är sjukskrivna från sitt jobb på grund av psykisk ohälsa och antalet har ökat med nästan 130 procent sedan 2011. I en undersökning genomförd på uppdrag av Länsförsäkringar framgår att sex av tio småföretagare inte…

Länsförsäkringar står bakom bok för att göra pensionsfrågan enklare för småföretagare

Småföretagare är en grupp som själva måste se över sin egen och sina anställdas trygghet för att hamna på samma nivå som anställda i större företag. För att öka kunskapen och göra pensionsämnet enklare och mer begripligt för småföretagare har…

Sven Eggefalk ny vd Länsförsäkringar Bank AB

Sven Eggefalk tillträder tjänsten som ny vd i Länsförsäkringar Bank AB. Sven är idag vd i Länsförsäkringar Östgöta.

Många småföretagare har ingen plan för ägarskifte

Småföretagare tar ofta stora egna risker och lägger ner många timmar på jobbet. Ändå har väldigt få en plan för ett framtida ägarskifte. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

Utökade verksamheter resulterar i nya lantbruksförsäkringar

Lantbruket förändras och utvidgas med nya verksamheter. Entreprenadverksamhet, gårdscaféer, bo-på-lantgård. Lantbrukaren är idag ofta också mathantverkare, där det producerade förädlas och säljs direkt på gården. Det har resulterat i att Länsförsäkringar gjort stora förändringar i lantbruksförsäkringarna.

Friska medarbetare viktig fråga för småföretagaren

Den vanligaste anledningen till att småföretagare köpt sjukvårdsförsäkring till sig själv eller sina anställda är att de själva eller medarbetarna ska kunna bli friska fortare. Många småföretagare uppger också att de inte har råd att ha sjuka medarbetare. Det visar…

Friskvård och trivsel sänker sjukfrånvaron

Att som arbetsgivare vidta åtgärder för att förebygga sjukfrånvaro bland personal har blivit allt viktigare. Inte minst med anledning av de nya sjukskrivningsreglerna som trädde i kraft den 1 juli 2008. Bland företagare med minskad sjukfrånvaro uppger var femte att…

Var tredje företagare tvingas arbeta trots att de är sjuka

Det gäller att hålla sig frisk som företagare. Drygt var tredje företagare uppger nämligen att de inte kan stanna hemma när de är sjuka och nästan varannan företagare kan inte vara tjänstledig. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.