Finansiella nyheter

Finansiella nyheter

Länsförsäkringar AB: Bokslutskommuniké 2016

2016 i korthet (Uppgifterna inom parantes avser helår 2015):  Koncernens rörelseresultat ökade till 2 286 (2 155) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (11) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 644 (908) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade…

Länsförsäkringar Bank: Bokslutskommuniké 2016

”Vi kan med stor glädje konstatera att bankens fina utveckling har fortsatt även under det fjärde kvartalet och vi redovisar åter igen vårt bästa resultat någonsin under bankens 20:e verksamhetsår. Affärsvolymerna ökade inom samtliga produktsegment och lönsamheten förbättrades i…

Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutkommuniké 2016

”Länsförsäkringar Hypotek har under perioden haft en mycket god utveckling och vi levererar ett starkt rörelseresultat samt växer succesivt vår andel på bolånemarknaden. Den starka lokala närvaron och vår höga kundnöjdhet fortsätter att vara en framgångsfaktor i form av…

Länsförsäkringsgruppen: delårsöversikt januari – september 2016

Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet stärktes till 3 645 (2 727) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade till 17 933 (16 882) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 177 (1 897) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 96 (92).…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari – september 2016

”Länsförsäkringar Hypotek har haft en fortsatt positiv utveckling på bolånemarknaden och levererar ett mycket starkt rörelseresultat för perioden. Utlåningstillväxten sker i en jämn takt med fortsatt hög kreditkvalitet och låg kreditförlustnivå. Vi ser att antalet kunder fortsätter att växa…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari – september 2016

”Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas starkt och vi uppvisar ännu en gång vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Vi har under perioden haft en god tillväxt med ökade affärsvolymer och marknadspositionen fortsätter att förbättras inom samtliga segment. Vi befäster på nytt vår…

Länsförsäkringar AB: delårsrapport januari – september 2016

Koncernens rörelseresultat ökade till 1 743 (1 394) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (8) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen förbättrades till 461 (431) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade till 3 989 (3 777) Mkr. Rörelseresultatet i…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari – juni 2016

”Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att utvecklas positivt och vi har under perioden haft en mycket god resultatutveckling. Det är glädjande att volymtillväxten fortsätter med jämna steg och att vi tar ytterligare markandsandelar med en bibehållen hög kreditkvalitet och låga kreditförluster.…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari – juni 2016

”Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas positivt och vi har återigen haft en bra tillväxt med ökade affärsvolymer. Resultatutveckligen är mycket god och vi uppvisar på nytt vårt bästa kvartalsresultat någonsin samtidigt som vi har en stark likviditets- och kapitalsituation.…

Länsförsäkringar AB: delårsrapport januari – juni 2016

Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 115 (845) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (8) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 318 (326) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring uppgick till 2 630 (2 474) Mkr. Rörelseresultatet i bankkoncernen…