Finansiella nyheter

Finansiella nyheter

Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari-juni 2017

Januari-juni 2017 jämfört med januari-juni 2016: Koncernens rörelseresultat ökade till 1 497 (1 115) Mkr, med en positiv engångspost på 260 Mkr under första kvartalet. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12 (10) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen ökade till 624 (318)…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari-juni 2017

Januari-juni 2017 jämfört med januari-juni 2016: Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 5 215 (1 414) Mkr. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ökade till 12 495 (11 777) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkrings-verksamhet ökade till 948 (828) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades…

Länsförsäkringsgruppens årsöversikt 2016

Från och med idag, torsdag den 9 mars 2017, finns länsförsäkringsgruppens årsöversikt för 2016 tillgänglig på vår webbplats. Läs årsöversikten här: http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringsgruppen/rapporter/   För ytterligare information, kontakta: Johan Agerman, vd Länsförsäkringar AB johan.agerman@lansforsakringar.se, 08-588 418 02, 070-348 93 50 Malin Rylander Leijon,…

Årsredovisning för Länsförsäkringar AB

Från och med idag, torsdagen den 9 mars 2017, finns Länsförsäkringar ABs årsredovisning för 2016 tillgänglig på vår webbplats. Läs årsredovisningen: http://www.lansforsakringar.se/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-ab/rapporter/ För ytterligare information, kontakta: Johan Agerman, vd Länsförsäkringar AB johan.agerman@lansforsakringar.se, 08-588 418 02, 070-348 93 50 Malin Rylander…

Länsförsäkringar Banks och Hypoteks årsredovisningar för 2016 finns nu tillgängliga på hemsidan

Från och med idag, 22 februari 2017, finns årsredovisningarna för Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Hypotek avseende verksamhetsåret 2016 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks respektive webbplatser enligt länkarna nedan. Länsförsäkringar Bank ABs rapport, Risk- och kapitalhantering (Pelare III)…

Länsförsäkringar Banks och Hypoteks årsredovisningar för 2016 finns nu tillgängliga på hemsidan

Från och med idag, 22 februari 2017, finns årsredovisningarna för Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Hypotek avseende verksamhetsåret 2016 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks respektive webbplatser enligt länkarna nedan. Länsförsäkringar Bank ABs rapport, Risk- och kapitalhantering (Pelare III)…

Länsförsäkringsgruppen: Årsöversikt 2016 i sammandrag

2016 i korthet (Uppgifterna inom parantes avser helår 2015):  Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet stärktes till 4 724 (4 365) Mkr. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ökade till 24 074 (22 705) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till…

Länsförsäkringar AB: Bokslutskommuniké 2016

2016 i korthet (Uppgifterna inom parantes avser helår 2015):  Koncernens rörelseresultat ökade till 2 286 (2 155) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (11) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 644 (908) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade…

Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutkommuniké 2016

”Länsförsäkringar Hypotek har under perioden haft en mycket god utveckling och vi levererar ett starkt rörelseresultat samt växer succesivt vår andel på bolånemarknaden. Den starka lokala närvaron och vår höga kundnöjdhet fortsätter att vara en framgångsfaktor i form av…

Länsförsäkringar Bank: Bokslutskommuniké 2016

”Vi kan med stor glädje konstatera att bankens fina utveckling har fortsatt även under det fjärde kvartalet och vi redovisar åter igen vårt bästa resultat någonsin under bankens 20:e verksamhetsår. Affärsvolymerna ökade inom samtliga produktsegment och lönsamheten förbättrades i…