Finansiella nyheter

Finansiella nyheter

Länsförsäkringsgruppens årsöversikt 2016

Från och med idag, torsdag den 9 mars 2017, finns länsförsäkringsgruppens årsöversikt för 2016 tillgänglig på vår webbplats. Läs årsöversikten här: http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringsgruppen/rapporter/   För ytterligare information, kontakta: Johan Agerman, vd Länsförsäkringar AB johan.agerman@lansforsakringar.se, 08-588 418 02, 070-348 93 50 Malin Rylander Leijon,…

Länsförsäkringar Banks och Hypoteks årsredovisningar för 2016 finns nu tillgängliga på hemsidan

Från och med idag, 22 februari 2017, finns årsredovisningarna för Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Hypotek avseende verksamhetsåret 2016 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks respektive webbplatser enligt länkarna nedan. Länsförsäkringar Bank ABs rapport, Risk- och kapitalhantering (Pelare III)…

Länsförsäkringar Banks och Hypoteks årsredovisningar för 2016 finns nu tillgängliga på hemsidan

Från och med idag, 22 februari 2017, finns årsredovisningarna för Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Hypotek avseende verksamhetsåret 2016 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks respektive webbplatser enligt länkarna nedan. Länsförsäkringar Bank ABs rapport, Risk- och kapitalhantering (Pelare III)…

Länsförsäkringsgruppen: Årsöversikt 2016 i sammandrag

2016 i korthet (Uppgifterna inom parantes avser helår 2015):  Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet stärktes till 4 724 (4 365) Mkr. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ökade till 24 074 (22 705) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till…

Länsförsäkringar AB: Bokslutskommuniké 2016

2016 i korthet (Uppgifterna inom parantes avser helår 2015):  Koncernens rörelseresultat ökade till 2 286 (2 155) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (11) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 644 (908) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade…

Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutkommuniké 2016

”Länsförsäkringar Hypotek har under perioden haft en mycket god utveckling och vi levererar ett starkt rörelseresultat samt växer succesivt vår andel på bolånemarknaden. Den starka lokala närvaron och vår höga kundnöjdhet fortsätter att vara en framgångsfaktor i form av…

Länsförsäkringar Bank: Bokslutskommuniké 2016

”Vi kan med stor glädje konstatera att bankens fina utveckling har fortsatt även under det fjärde kvartalet och vi redovisar åter igen vårt bästa resultat någonsin under bankens 20:e verksamhetsår. Affärsvolymerna ökade inom samtliga produktsegment och lönsamheten förbättrades i…

Länsförsäkringsgruppen: delårsöversikt januari – september 2016

Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet stärktes till 3 645 (2 727) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade till 17 933 (16 882) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 177 (1 897) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 96 (92).…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari – september 2016

”Länsförsäkringar Hypotek har haft en fortsatt positiv utveckling på bolånemarknaden och levererar ett mycket starkt rörelseresultat för perioden. Utlåningstillväxten sker i en jämn takt med fortsatt hög kreditkvalitet och låg kreditförlustnivå. Vi ser att antalet kunder fortsätter att växa…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari – september 2016

”Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas starkt och vi uppvisar ännu en gång vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Vi har under perioden haft en god tillväxt med ökade affärsvolymer och marknadspositionen fortsätter att förbättras inom samtliga segment. Vi befäster på nytt vår…