Ekonomi

Årsöversikten avseende länsförsäkringsgruppen, samt årsredovisningarna avseende;

Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Försäkringsaktiebolaget Agria, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB, och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB för verksamhetsåret 2017 finns nu tillgängliga på hemsidan. Från och med idag, tisdagen den13 mars 2018, finns årsredovisningarna för verksamhetsåret 2017 tillgängliga på Länsförsäkringars webbplats enligt länkarna nedan. https://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringsgruppen/ https://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-ab/ https://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/gemensamma-bolag/lansforsakringar-sak/ https://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/gemensamma-bolag/agria-djurforsakring/ https://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/gemensamma-bolag/lansforsakringar-fondliv/ https://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/gemensamma-bolag/lansforsakringar-liv/   För…

Årsredovisningarna avseende Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Hypotek för verksamhetsåret 2017 finns nu tillgängliga på hemsidan

Från och med idag, tisdagen den13 mars 2018, finns årsredovisningarna för Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Hypotek avseende verksamhetsåret 2017 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks respektive webbplatser enligt länkarna nedan. Länsförsäkringar Bank ABs rapport, Risk- och kapitalhantering (Pelare III)…