vattenskador

Hälften av vattenskadorna i fritidshusen beror på frysta rör

Vinterkylan är en stor anledning till vattenskador i stängda fritidshus. Under 2010 anmäldes nära 3 000 vattenskador i fritidshus till Länsförsäkringar, varav hälften har orsakats av frysning. Det är en markant högre siffra än tidigare år, vilket berodde på den…

Vattenfelsbrytaren gör jobbet och förhindrar vattenskador

Drygt hälften av alla vattenskador i svenska villor och fritidshus orsakas av kall- och varmvattenrelaterade skador. En del läckage blir onödigt stora under semestertider när många reser bort. De allra flesta skadorna orsakas av rör som är gamla och slitna.…

Allt fler husägare drabbas av frysta rör

Antalet frysskador såsom sönderfrusna vattenledningar har ökat i villor och i fritidshus. Det visar ny statistik från Länsförsäkringar. Anledningen är de senaste årens kalla vintrar. Värst drabbat är södra Sverige där husägare inte är lika vana att förbereda sina hus…

Stäng av vattnet till fritidshuset i vinter

Vinter betyder stor risk för frost- och vattenskador i vinterstängda fritidshus. Hittills i år har nära 2 500 vattenskador i fritidshus anmälts till Länsförsäkringar, varav 1 340 skador har orsakats av frysning. Det är en markant högre siffra än tidigare år, vilket…

Gamla rör orsakar tusentals onödiga vattenskador varje år

Åtta av tio vattenskador orsakas av brister i rör och ledningar. Det visar siffror från Länsförsäkringar. De allra flesta skadorna orsakas av rör som är gamla och slitna. Det betyder att många vattenskador kan undvikas genom bättre underhåll.

Det går fortfarande att undvika frysskador i fritidshuset

Den extremt kalla vintern har orsakat ovanligt många vattenskador på grund av sönderfrusna rör. Antalet anmälda vattenskador har nästan fyrdubblats i januari och februari jämfört med samma månader förra året. Villa- och fritidshusägare bör snarast titta till sina hus om…

Nya byggregler för badrum minskar koldioxidutsläppen

Helt vanliga vattenskador medför allvarliga konsekvenser för miljön. Varje år frigörs 19 500 ton koldioxid till följd av vattenskador, vilket motsvarar femtusen flygresor Stockholm-Bangkok. Med aktivt skadeförebyggande arbete minskar antalet skador och belastningen på miljön betydligt.

Vattenskador allt dyrare att reparera

Länsförsäkringars beräkningar visar att kostnaden för att reparera vattenskador i hemmen ökar trots att antalet skador som sker varje år är konstant. De vanligaste skadorna orsakas av bristfällig fuktisolering i badrum eller läckage ur avlopps- och ledningssystem. Under regniga somrar…

Vattenskador toppar listan över utbetalda försäkringspengar

Varje dag anmäls totalt cirka 100 vattenskador till Länsförsäkringar. Dessa orsakar dagligen kostnader för drygt tre miljoner. Det är därmed den typ av skada som står i särklass när det gäller utbetalda försäkringspengar till kunderna. På andra plats hamnar bränder,…