vattenskador

Frysta vattenledningar största hotet mot fritidshuset

Om alla stängde av huvudkranen till fritidshuset innan kylan kommer så skulle antalet vattenskadade golv och väggar vara betydligt färre, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar. Vi städar ur och låser våra sommarställen inför vintern, men är inte lika noga…

Risk för översvämning – så skyddar du ditt hus

De senaste dagarnas regnoväder gör att risken för översvämning i garage, källare och bostadshus ökar kraftigt. Med enkla åtgärder går det att minska risken för skador i samband med översvämningar.

Rädda ditt fritidshus – stäng av huvudkranen före vintern

Nu bommar många igen sitt sommarställe inför vintern, men glömmer att stänga och tömma vattensystemet. Om alla stängde av huvudkranen innan kylan kommer så skulle antalet vattenskadade golv och väggar begränsas betydligt, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Dags öppna sommarstugan – sätt på vattnet försiktigt

Vintern är över och det är nu många stugägare upptäcker skador på sitt sommarställe. Det dominerande problemet är sönderfrusna ledningar. Länsförsäkringar har de senaste fyra åren betalat ut 226 miljoner kronor för frysskador i fritidshus.

Lika många vattenskador i kök som i badrum

Vattenskadorna i våra kök fortsätter att öka och är uppe i cirka 29 000 läckage per år, en ökning med 45 procent på 10 år. Och trenden visar på en fortsatt stark ökning. Allt fler läckage beror på läckande diskmaskin eller…

Förbered fritidshuset inför vintern

Nu bommar många igen sitt sommarställe inför vintern, men glömmer att stänga och tömma vattensystemet. På fem år har antalet anmälda vattenskador och frysta rör i fritidshus till Länsförsäkringar nästan fördubblats.

Att sänka värmen för mycket i huset kan bli dyrt

De pengar husägarna kan spara genom att dra ned på värmen när de reser bort ska vägas mot risken för att vattenledningarna i huset fryser och rören börjar läcka. Vissa hus löper större risk för frysskador än andra och det…

Dags att stänga fritidshuset – undvik vattenskador

Nu bommar många igen sitt sommarställe inför vintern, men glömmer att stänga och tömma vattensystemet. Vinterkylan är en stor anledning till vattenskador i stängda fritidshus. Under 2011 anmäldes drygt 2 000 vattenskador till Länsförsäkringar, varav nära hälften orsakats av frysning.…

Dags att klassa köket som våtrum

Kök har många gånger upp till sju gånger fler vattenledningar än våra tvättstugor, vilket är en av anledningarna till att de anmälda vattenskadorna i kök nu ökar kraftigt. Idag uppstår 26 000 stycken vattenskador i kök per år, motsvarande siffra…

Boende på landsbygden lever med ovanligt stora risker i sina hem

Sju av tio som bor på landsbygden saknar brandsläckare och hälften har inte någon brandvarnare i sin bostad. Dessutom är elinstallationer, rörledningar och kopplingar ofta i så dåligt skick att de inte klarar en besiktning. Det visar färsk statistik från…