Undersökningar

Varannan oroar sig för inbrott men få förebygger

Nära varannan svensk oroar sig för att få inbrott i sin bostad men enbart var femte har installerat inbrottslarm eller är med i grannsamverkan för att förebygga inbrotten. Samtidigt visar siffror att inbrotten ökar. Det framgår av en undersökning från…

Sex av tio svenskar vill gå i pension före 65 år

Nära 60 procent av svenskarna vill gå i pension innan de fyller 65 år men andelen som vill pensionera sig i förtid har minskat. Samtidigt har 74 procent av dem som vill gå i pension tidigare förberett sig ekonomiskt för…

Friskvård och trivsel sänker sjukfrånvaron

Att som arbetsgivare vidta åtgärder för att förebygga sjukfrånvaro bland personal har blivit allt viktigare. Inte minst med anledning av de nya sjukskrivningsreglerna som trädde i kraft den 1 juli 2008. Bland företagare med minskad sjukfrånvaro uppger var femte att…

Var tredje svensk drömmer om ett liv på landet

Nästan 30 procent av svenskarna drömmer om eller funderar på att flytta ut på landet. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Var tredje företagare tvingas arbeta trots att de är sjuka

Det gäller att hålla sig frisk som företagare. Drygt var tredje företagare uppger nämligen att de inte kan stanna hemma när de är sjuka och nästan varannan företagare kan inte vara tjänstledig. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Stor okunskap kring ersättning vid sjukdom

Alla kan bli sjuka men en stor majoritet svenskar, drygt 2 av 3, känner inte till hur stor deras ersättning blir vid långtidssjukskrivning. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar. Över 70 procent av de tillfrågade i undersökningen svarar…

Allt fler företagare vill sälja sin verksamhet

Andelen företagare som har en långsiktig plan för sin verksamhet har ökat. Allt fler företagare uppger att de vill sälja sitt företag, antingen till en extern part eller till de anställda. 2007 uppgav 33 procent att man ville sälja och…

4 av 10 lägger stor vikt vid ekologiskt producerad mat

Över 40 procent av Sveriges befolkning tycker att det är viktigt att den mat de köper är ekologiskt producerad. Och det är framförallt kvinnorna som lägger stor vikt vid detta. Inkomsten har också betydelse för om man anser att ekologiskt…

Svenska hushållens lånebörda allt tyngre

Trots att räntekostnaderna har ökat rejält sedan 2005, skuldsätter sig de svenska hushållen allt mer. Svenska bolåntagare har i genomsnitt 776 800 kronor i bostadslån vilket är en ökning med 35 procent jämfört med 2005. Då var snittet 574 100…

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande

36 procent av svenskarna saknar helt ett regelbundet privat pensionssparande. Andelen som pensionssparar har därmed ökat något jämfört med 2007. Det genomsnittliga månadsbeloppet svensken pensionssparar har ökat med 26 procent. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.