skadeförebyggande

Pär Holmgren till Länsförsäkringar

Nu satsar Länsförsäkringar offensivt på att förebygga naturskador kopplat till klimatförändringar. Två naturskadespecialister, varav den ena är Pär Holmgren tidigare meteorolog och klimatexpert, rekryteras som en del av denna satsning. 

Vägglusen följer med i resväskan – men få känner igen den

Nu kommer många hem från utlandsresor – och har med sig vägglöss i bagaget. Och antalet drabbade svenska hem ökar för varje år, vilket beror på att vi reser mer och att vägglusen idag har en mycket större motståndskraft mot…

Stölder av båtmotorer fortfarande vanligast

Stölder av båtmotorer har minskat något det senaste året men är fortfarande den vanligaste orsaken när det kommer till skador kring båt visar statistik från Länsförsäkringar. Polisanmälan av stölderna ökar vid början och slutet av båtsäsongen och de flesta som…

Hälften av bränderna startar vid spisen

Spisen är en vanlig plats där bränderna startar visar statistik från Länsförsäkringar. En vanlig orsak är att vi använder olja allt oftare när vi lagar mat. Oljan bidrar till ett snabbt brandförlopp jämfört med smör och margarin.

En viltolycka var femtonde minut

I genomsnitt sker en viltolycka var femtonde minut någonstans i Sverige, året runt. Och viltolyckorna ökade första halvan av 2013. Erfarenhet visar att enskilda trafikanter bara genom att sänka farten kan bidra till att antalet kollisioner med vilda djur minskar. 

Dags att klassa köket som våtrum

Kök har många gånger upp till sju gånger fler vattenledningar än våra tvättstugor, vilket är en av anledningarna till att de anmälda vattenskadorna i kök nu ökar kraftigt. Idag uppstår 26 000 stycken vattenskador i kök per år, motsvarande siffra…

Sannolikheten att krocka med vilda djur är störst i södra Sverige

Varje dag sker över etthundra viltolyckor i Sverige och antalet viltolyckor som inträffar varje år ligger på över 40 000. Som bilist löper man störst risk* att kollidera med vilt i skogslänen i södra Sverige. Risken är allra störst i Kalmar…

Länsförsäkringar kvalitets- och miljöcertifierar bilverkstäder

Länsförsäkringar gör en satsning på att kvalitets- och miljöcertifiera de bilverkstäder som reparerar kundernas bilar i samband med skador på fordonen. Certifieringen har målet att förbättra miljön, säkerheten och kvaliteten på reparationerna samt att effektivisera dem.

Kraftig ökning av maskinskador på bilar

Sedan 2006 har Länsförsäkringars kostnader för maskinskador för personbilar ökat med cirka 75 procent och uppgick 2010 till nästan 80 miljoner kronor. Det framgår i en ny maskinskaderapport som Länsförsäkringar har tagit fram. Rapporten redovisar bland annat de vanligaste typerna…

Allt fler krockar med vilda djur på vägarna

Varje dag sker över ett hundratal viltolyckor i Sverige och antalet viltolyckor har ökat runt om i landet. 2 av 3 viltolyckor sker vid gryning och skymning när många djur är aktiva. Bara det senaste året har Länsförsäkringar hanterat över…