Rikard Josefson

Borttagandet av ränteavdraget kan drabba unga hårt

Ränteavdragets vara eller icke vara är en ständig ekonomisk diskussionsfavorit och ett resultat av de stigande bostadspriserna och den ökande skuldsättningen bland svenska hushåll. En undersökning som Länsförsäkringar genomfört bland unga svenskar med bolån visar att många är oroliga för…

Marie Lundberg ny vd för Wasa Kredit

Marie Lundberg, idag vd på Handelsbanken Finans, har utsetts till vd för Wasa Kredit. Marie efterträder Sven Eggefalk som tillträtt tjänsten som vd för Länsförsäkringar Östgöta.

Slopat ränteavdrag kan skjuta tillväxten i sank

En undersökning som Länsförsäkringar gjort bland 5 000 svenskar med bolån visar att ett slopande av ränteavdraget kan påverka konsumtionen negativt. Fyrtio procent svarar att de skulle bli tvungna att dra ned på konsumtionen om ränteavdraget slopas.

Länsförsäkringar är Årets Bank 2014

"Den minsta storbanken växer utan växtvärk och låter vinster gå tillbaka till nöjda kunder." Det är motiveringen till att Länsförsäkringar för tredje gången utnämns till Årets Bank av Privata Affärer.

Risk för prisfall på bostäder vid slopat ränteavdrag

Nästan var tionde hushåll med bolån skulle behöva sälja sin bostad om ränteavdraget slopas. För ensamstående med barn är risken ännu högre för en försäljning om beslutet skulle gå igenom. Resultatet kommer från en färsk undersökning som Länsförsäkringar genomfört. 

Alla våra bolånerådgivare är snart licensierade

Länsförsäkringar är först ut på marknaden med att ha licensierat sina rådgivare för att kvalitetssäkra bolånerådgivningen gentemot sina kunder. Nu följer de andra bankerna efter.

Var femte bolånetagare vill ha frivillig amortering

Nästan var femte person som har ett bolån anser att amortering ska vara frivillig och endast var tjugonde anser att amortering bör krävas av alla som har belånat över 70 procent av marknadsvärdet på bostaden. Men synen på amortering skiljer…

Ensamstående med barn är oroliga för sin ekonomi

Det är en dubbel så stor oro för ekonomin om räntan skulle stiga bland de som lever ensamma med barn än för dem som lever samman med barn. Det visar en färsk undersökning* som Länsförsäkringar genomfört. 

Länsförsäkringar licensierar bankens bolånerådgivare

I januari nådde de 28 EU-länderna en överenskommelse med Europaparlamentet om det nya bolånedirektivet som ska stärka konsumenten i sin relation till långivaren. Som ett svar på detta har Länsförsäkringar idag beslutat om att licensiera bankens bolånerådgivare.

Unga oroar sig inte mycket mer för räntan än äldre

Unga oroar sig inte nämnvärt mer för sina bolån än vad äldre gör. Ändå visar statistik att det just är de unga som har högst genomsnittligt lån och högst belåningsgrad.