rapport

Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari – september 2009

– Resultatförbättringar och stabil resultatutveckling kännetecknar Länsförsäkringars affärer inom sakförsäkring, livförsäkring och bank. Vi har gått igenom ett år med akut finanskris och behållit starka nyckeltal, samtidigt som affärsvolymerna har ökat, framför allt inom bank. Kreditbetygen är intakta och riskerna…

Januari – September 2009

”Länsförsäkringar har för femte gången Sveriges mest nöjda privatkunder på bankmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex 2009. Det är ett starkt kvitto på att Länsförsäkringar är en trygg bank med prisvärda produkter och med den service som kunderna förväntar sig. Antalet kunder…

Januari – Juni 2009

– Länsförsäkringar är stabilt. Våra resultat visar långsiktigheten i verksamheten och omsorgen om kundernas pengar. Dagligt aktivt riskarbete ger bra kreditkvalitet och hög konsolidering inom sak- och livförsäkring. Under hela finanskrisen har våra sparare varit vinnare genom denna försiktiga och…

Januari – Juni 2009

” Länsförsäkringar stärkte sin position på bolånemarknaden. Antalet kunder ökade, vilket visar att kunderna ser Länsförsäkringar som en trygg och stabil bolåneaktör. Vi ökade vår marknadsandel och fortsätter att växa på marknaden. Kreditportföljen, som har en god geografisk spridning i…

Januari – Mars 2009

”Bankverksamheten fortsätter att växa på bred front och vi stärker vår position på bolåne marknaden. Antalet kunder ökar stadigt, vilket visar att vi har ett starkt erbjudande som attraherar i en turbulent tid. Dessutom är det glädjande att antalet kunder…

Länsförsäkringar Hypotek Bokslutskommuniké 2008

”Jag är stolt över att vi för fjärde året i rad har Sveriges mest nöjda bolånekunder. Det förklarar vår framgång på marknaden med fortsatt tillväxt, ett kraftigt förbättrat resultat, det bästa någonsin, och en förbättrad lönsamhet. Enligt Svenskt Kvalitetsindex mätning…

Länsförsäkringar Bank Bokslutskommuniké 2008

”Jag är stolt över att vi både har Sveriges mest nöjda bolånekunder och Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex mätning 2008. Det är tack vare våra nöjda kunder som vi ökar våra volymer och gör vårt bästa…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari – september 2008

– Länsförsäkringsgruppen står på en mycket stark ekonomisk grund och resultaten i de underliggande rörelserna fortsätter att utvecklas starkt. Det tekniska resultatet inom sakförsäkring stärktes ytterligare. Livförsäkringsverksamheten hade en fortsatt stark försäljningsutveckling. Resultatet i bankverksamheten förbättrades till 232 (209) Mkr…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2008

”Jag är mycket stolt över att vi har Sveriges mest nöjda privatbankskunder igen, ett starkt kvitto på att kunderna värderar våra produkter och vår service högst av alla. Bankverksamheten växer och vi får fler och fler vardagsekonomikunder som även har…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2008

”Vi har återigen Sveriges mest nöjda privatbankskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och det glädjer mig eftersom bolåneaffären är en så viktig affär för kunderna. Utlåningen fortsatte att växa i nivå med de senaste kvartalen och marginalerna förbättrades, vilket gav en högre avkastning.…