ränta

Länsförsäkringar höjer räntan för fasträntekonto

Länsförsäkringar höjer räntan för fasträntekonto med bindningstiden 1 år och 2 år. Räntan på fasträntekonto med bindningstiden 3 månader och 5 år är oförändrad. Samtliga bolåneräntor är oförändrade. Ändringen gäller från och med tisdag den 28 augusti 2012.

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar ändrar räntan för bolån med alla bindningstider utom de med 3 månaders bindningstid som hålls oförändrad. Räntorna för fasträntekonto är oförändrade. Ändringen gäller från och med måndag den 13 augusti 2012.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån med alla bindningstider utom de med 3 månaders och 10 års bindningstid som hålls oförändrade. Räntorna för fasträntekonto är oförändrade. Ändringen gäller från och med fredagen den 27 juli 2012.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån för samtliga bindningstider. Räntorna för fasträntekonto är oförändrade. Ändringen gäller från och med 16 juli 2012.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån för samtliga bindningstider utom den med tre månaders bindningstid som hålls oförändrad. Räntorna för fasträntekonto är oförändrade. Ändringen gäller från och med 25 maj 2012.

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån med bindningstid 3 månader och 1 år och höjer räntan på bolån med bindningstid 2 år och 3 år. Samtidigt sänks räntan på fasträntekonto med bindningstid 3 månader. Ändringen gäller från och med 5 april…

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån och fasträntekonto

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån med samtliga bindningstider och för fasträntekonto med bindningstiden 1 år. Ändringen gäller från och med 6 februari 2012.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån med mellan 0,05 till 0,40 procentenheter. Räntan med ett års bindningstid lämnas oförändrad. Ändringen gäller från och med 29 december 2011.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån med bindningstider på 3 månader och 1 år. Ändringen gäller från och med 22 december 2011.

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar ändrar bolåneräntan med bindningstid 3 månader, 1 år, 2 år och 3 år. Ändringen gäller från och med 20 oktober 2011.