Peter Bratt

Gräsbränder tar flera hus varje år – elda rätt

Nu är risken mycket stor för gräsbränder runt om i landet. Och flera hus och byggnader brinner ner varje år på grund av eldning utomhus. Om du är oaktsam och olyckan är framme är det inte säkert att försäkringen täcker…

Efter snöovädret – skotta taket rätt och skotta rätt tak

Efter de kraftiga snöfallen är det många husägare som oroar sig för snön som finns på taket. Men oron kan vara obefogad då alla tak inte behöver skottas.

Låt värmen stå på i huset när du reser bort

De pengar du kan spara genom att dra ned på värmen när du reser bort ska vägas mot risken för att vattenledningarna i huset fryser och rören börjar läcka. Vissa hus är också mer utsatta för frysskador än andra.

Frysta vattenledningar största hotet mot fritidshuset

Om alla stängde av huvudkranen till fritidshuset innan kylan kommer så skulle antalet vattenskadade golv och väggar vara betydligt färre, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar. Vi städar ur och låser våra sommarställen inför vintern, men är inte lika noga…

Fukt gynnar hussvampen – husägare kan drabbas av stora skador

Det är nu i juli och augusti som hussvampen lättast får fäste. Men oftast är det först på hösten som drabbade husägare upptäcker skadorna. I värsta fall kan det sluta med att hela huset måste rivas.

Var försiktig när du sätter på vattnet till sommarstugan

Nu öppnar vi sommarstugorna och släpper in solvärmen. Tyvärr är det också nu många stugägare upptäcker skador på sitt sommarställe. Det dominerande problemet är sönderfrusna ledningar. Länsförsäkringar har de senaste fem åren betalat ut 238 miljoner kronor för frysskador i…

Tilläggsisolering av vinden ökar brandrisken

För att spara pengar och värna om miljön är det många som tilläggsisolerar sina vindar. Tyvärr riskerar man både miljö och privatekonomi om det inte görs rätt – felaktig isolering kring rökrör gör att brandrisken ökar betydligt.

Se upp med oljan – hälften av köksbränderna startar vid spisen

Många bostadsbränder startar vid köksspisen, det visar statistik från Länsförsäkringar. En vanlig orsak är oljan som vi använder oftare nu än förr vid matlagning och bakning.

Stor brandrisk med gamla kaminer och skorstenar

Nu är hösten här på allvar och vi börjar elda i kaminen eller öppna spisen. Men tyvärr förlorar många familjer sina hem eller fritidshus varje år på grund av gamla omoderna kaminer som ger för varma skorstensstockar. Men det går…

Rädda ditt fritidshus – stäng av huvudkranen före vintern

Nu bommar många igen sitt sommarställe inför vintern, men glömmer att stänga och tömma vattensystemet. Om alla stängde av huvudkranen innan kylan kommer så skulle antalet vattenskadade golv och väggar begränsas betydligt, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.