Lantbruk

Årets första nummer av Lantbruksbörsen

Här kommer årets första nummer av Lantbruksbörsen, ett nyhetsbrev från Länsförsäkringar om de gröna näringarna. 

Skotta taket rätt och skotta rätt tak

En sådan här dag är det nog många husägare som oroas över snön som finns på taket. Men det behöver du kanske inte göra. Alla tak behöver inte skottas.

Ung skogsentreprenör vinner pris för nytänkande

Ung med lönsamhetsfokus och mån om sin bygd. Det avgjorde vem som vann årets rikstäckande tävling Ung Växtkraft. Markus Larsson, 26 år gammal och ägare till Lysviks Jord- och Skogsentreprenad, har lyckats kombinera en ”mogen” näring med nytänkande och flexibelt…

Unik skogsförsäkring skyddar mot granbarkborre- och älgskador

Länsförsäkringar lanserar en helt ny skogsförsäkring som ersätter skador orsakade av bland annat granbarkborre och älg. Det är den första försäkringen i sitt slag och är särskilt anpassad för den som har en mindre skogsfastighet, vilket är åtta av tio…

Länsförsäkringar samlade in 1 350 ton farligt avfall från 7 633 lantbruk

Under 2010 återvanns drygt 1 350 ton farligt avfall och 7 850 ton skrot från totalt 7 633 jordbruk- och landsbygdsfastigheter. Det innebär en besparing av lika mycket koldioxidutsläpp som sker vid uppvärmning av drygt 4 000 småhus under ett år. Insamlingen…

Stort eget ansvar för att undvika att taket rasar in i vinter

Förra vinterns snömängder orsakade tusentals takras på ladugårdar och ekonomibyggnader. Även djur drabbades när tak på djurstallar rasade in. Det egna ansvaret för att ha uppsikt över sina byggnader är stort, vilket kanske inte alla vet. Därför uppmanar Länsförsäkringar lantbrukare…

Lantbrukare får starkare skydd vid tvister

Tvister mellan lantbrukare och myndigheter är inte ovanliga. Det kan kosta mycket för den enskilde. Nu lanserar Länsförsäkringar en bättre rättsskyddsförsäkring som omfattar även prövning i domstol av ett myndighetsbeslut.

Växande utlåning till lantbrukare – med låg risk

Från noll till tjugo procents andel av nyförsäljningen. Det är resultatet 18 månader efter Länsförsäkringars start av det egna hypoteket och brytningen med Landshypotek. Trots den snabba tillväxten är risken i kreditportföljen mycket låg. Nyckeln till framgången är relationen till…

Nytt nummer av Lantbruksbörsen

Här kommer ett nytt nummer av Lantbruksbörsen, ett nyhetsbrev om de gröna näringarna från Länsförsäkringar.

Försäkring rensar landsbygden från 21 000 ton farligt avfall

175 000 jordbruk och landsbygdsfastigheter i Sverige får miljöfarligt avfall, mediciner och skrot bortforslat till återvinning en gång om året – utan extra kostnad. Under två år har 17 000 hämtningar utförts och 21 000 ton avfall forslats bort. Bakom…