klimatförändringar

Pär Holmgren till Länsförsäkringar

Nu satsar Länsförsäkringar offensivt på att förebygga naturskador kopplat till klimatförändringar. Två naturskadespecialister, varav den ena är Pär Holmgren tidigare meteorolog och klimatexpert, rekryteras som en del av denna satsning. 

Vilka risker är vi beredda att ta i klimatförändringarnas spår?

Extrema väderhändelser innebär en utmaning för hela samhället. Vilka risker är vi som enskilda individer respektive myndigheter beredda att ta? Och hur ska försäkringsbranschen fortsätta kunna erbjuda bra försäkringsskydd? För att få svar på bland annat detta finansierar nu Länsförsäkringsbolagens…

Klimatförändringarna påverkar försäkringsbranschen

Extrema väderhändelser innebär en utmaning för hela samhället och inte minst för försäkringsbranschen. För att fortsatt kunna erbjuda bra försäkringsskydd behöver vi mer kunskaper om vilka anpassningar som behöver göras som en följd av klimatförändringarna. Därför finansierar nu Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond…

Länsförsäkringars Miljöstipendium till Göteborgs Stad

Länsförsäkringar har beslutat att ge Tommy Perssons Miljöstipendium för år 2011 till Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor. Prissumman är 100 000 kronor och delades ut i förmiddags på Liseberg i samband med Länsförsäkringar ABs årsstämma.