Hans Frank

Åskan orsakar tusentals skador varje år

Varje år får länsförsäkringsgruppen 3 000 – 4 000 anmälningar om skador orsakade av åska och blixtnedslag. De senaste fem åren har 18 300 åskskador anmälts och ersättningar på totalt 109 Mkr betalats ut. Vanligast är att åskan orsakar elfel.…

8 av 10 riskerar att somna bakom ratten

Upp till 30 procent av alla trafikolyckor är trötthetsrelaterade och i dessa olyckor skadas och dödas många människor varje år. En ny undersökning visar att 77 procent kör bil trots att de känner sig väldigt trötta. Bland män är det…

Varannan oroar sig för inbrott men få förebygger

Nära varannan svensk oroar sig för att få inbrott i sin bostad men enbart var femte har installerat inbrottslarm eller är med i grannsamverkan för att förebygga inbrotten. Samtidigt visar siffror att inbrotten ökar. Det framgår av en undersökning från…

Kraftigt ökad brandrisk i adventstider

December är en av de månader på året då det inträffar flest bostadsbränder. Under samma månad inträffar också flest bränder orsakade av levande ljus. Under åren 2000-2007 betalade Länsförsäkringar ut cirka 44 miljoner kronor för bränder orsakade av levande ljus…

4 av 10 villabränder startar i öppna spisen

Braskaminer blir allt vanligare runt om i de svenska hushållen. Det märks inte minst i försäljningsstatistik över kaminer och pellets men tyvärr också i brandstatistiken. En uppskattning från Länsförsäkringar visar att nästan var femte byggnadsbrand är relaterad till braskaminer. I…

Cykelstölder orsakar skador för nästan 120 miljoner kronor

Under åren 2003-2007 betalade Länsförsäkringar ut nästan 120 miljoner kr i ersättning för stulna cyklar. Summan för hela perioden fördelas på cirka 46 000 skador av denna typ. Statistiken visar också att kostnaderna för cykelstölder har ökat med cirka 13…

Varannan svensk ser mellan fingrarna på fortkörning

Antalet dödsolyckor i trafiken ökar och förra året skadades nästan 33 000 personer i trafiken. Samtidigt framgår av en ny undersökning från Länsförsäkringar att drygt varannan svensk inte tycker att fortkörning är en allvarlig företeelse. De flesta olyckorna i trafiken…

Fickstölderna ökar mest i mindre städer

Mellan åren 2006 och 2007 ökade antalet fickstölder i Sverige med drygt fem procent. Variationen över landet är stor och de är värt att notera är att det inte storstadslänen som står för de största ökningarna. I det län där…

Naturen orsakar skador för nästan fyra miljarder kronor

De senaste årens stormar och översvämningar har bidragit till omfattande skador runt om i landet och höga kostnader för försäkringsbolagen. Under åren 2002-2006 betalade Länsförsäkringar ut nästan fyra miljarder kronor för storm- och naturrelaterade skador, varav Gudrunåret 2005 stod för…

Flest överfall på svenska turister i Thailand

Varje år drabbas drygt tusen svenska turister av rån, överfall och trafikolyckor när de befinner sig utomlands. Thailand är landet där flest överfall sker. Spanien toppar statistiken när det gäller rån och bagagestölder. Det visar siffror som Länsförsäkringar tagit fram…