Hans Frank

De stora stormarnas framfart i skogen kostar miljarder

Det stormade till rejält innan årsskiftet och stormen Dagmar satte punkt för 2011. I dagsläget beräknar Länsförsäkringar att den totala kostnaden för Dagmar blir cirka 150 Mkr, men siffran kommer troligen att stiga. Statistik från Länsförsäkringar 15 år tillbaka visar…

Inbrott sker med nya metoder

Antalet anmälda inbrott i bostäder ligger relativt konstant och skadekostnaderna har ökat något de senaste fem åren. De flesta inbrotten sker dagtid och tendensen är att inbrotten utförs med lite nya metoder. Statistik från Länsförsäkringar visar att utbetalningarna till inbrottsdrabbade…

Åskvarning i stora delar av landet – så skyddar du dig mot åskan

SMHI varnar idag för åska i stora delar av landet. Varje år får Länsförsäkringar in drygt 3 000 anmälningar om skador i bostäder orsakade av åska och blixtnedslag. De senaste tre åren har drygt 10 000 åskskador anmälts i Länsförsäkringar och…

Stort eget ansvar för att undvika att taket rasar in i vinter

Förra vinterns snömängder orsakade tusentals takras på ladugårdar och ekonomibyggnader. Även djur drabbades när tak på djurstallar rasade in. Det egna ansvaret för att ha uppsikt över sina byggnader är stort, vilket kanske inte alla vet. Därför uppmanar Länsförsäkringar lantbrukare…

Tufft för familjens ekonomi om barnet blir allvarligt sjukt

Två av tre föräldrar oroar sig för att deras barn eller tonåringar ska bli svårt sjuka eller råka ut för olycksfall på fritiden. Men den försäkring som kommunen erbjuder skol- och förskolebarn gäller oftast bara vid olycksfall och ibland endast…

Gamla rör orsakar tusentals onödiga vattenskador varje år

Åtta av tio vattenskador orsakas av brister i rör och ledningar. Det visar siffror från Länsförsäkringar. De allra flesta skadorna orsakas av rör som är gamla och slitna. Det betyder att många vattenskador kan undvikas genom bättre underhåll.

Det går fortfarande att undvika frysskador i fritidshuset

Den extremt kalla vintern har orsakat ovanligt många vattenskador på grund av sönderfrusna rör. Antalet anmälda vattenskador har nästan fyrdubblats i januari och februari jämfört med samma månader förra året. Villa- och fritidshusägare bör snarast titta till sina hus om…

Viktigt att skotta taken

Från flera platser i Sverige kommer nu rapporter om tak på till exempel idrottshallar, ladugårdar och fabriksbyggnader som rasat in på grund av de stora mängderna tung och blöt snö. Och snön blir tyngre när tiden går och den blir…

Nya byggregler för badrum minskar koldioxidutsläppen

Helt vanliga vattenskador medför allvarliga konsekvenser för miljön. Varje år frigörs 19 500 ton koldioxid till följd av vattenskador, vilket motsvarar femtusen flygresor Stockholm-Bangkok. Med aktivt skadeförebyggande arbete minskar antalet skador och belastningen på miljön betydligt.

Sjukdomar bland barn omfattas inte av kommunalt försäkringsskydd

Många föräldrar känner inte till att den försäkring som kommunen erbjuder skol- och dagisbarn inte gäller vid sjukdomar. Oftast gäller den kommunala försäkringen bara vid olycksfall, och endast de olycksfall som sker i anslutning till skola eller dagis. Med en…