fritidshus

Ett tomt fritidshus kan ge dig extrainkomst

Ofta utnyttjas inte fritidshuset fullt ut utan står tomt under många veckor per år. Med amorteringskrav, räntekostnader, el, värme, försäkringar och underhåll kostar det ofta flera tusenlappar per månad. Året runt. Genom att hyra ut det under några veckor per…

Frysta vattenledningar största hotet mot fritidshuset

Om alla stängde av huvudkranen till fritidshuset innan kylan kommer så skulle antalet vattenskadade golv och väggar vara betydligt färre, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar. Vi städar ur och låser våra sommarställen inför vintern, men är inte lika noga…

Hyr ut fritidshuset och tjäna upp till 50 000 skattefritt

Att äga fritidshus är inte gratis. Men om du är en av Sveriges 422 655 fritidshusägare och kan tänka dig att hyra ut sommarstället för att finansiera lite av kostnaden kan du ta emot hyresinkomster upp till 50 000 kronor skattefritt.  

Var försiktig när du sätter på vattnet till sommarstugan

Nu öppnar vi sommarstugorna och släpper in solvärmen. Tyvärr är det också nu många stugägare upptäcker skador på sitt sommarställe. Det dominerande problemet är sönderfrusna ledningar. Länsförsäkringar har de senaste fem åren betalat ut 238 miljoner kronor för frysskador i…

Rädda ditt fritidshus – stäng av huvudkranen före vintern

Nu bommar många igen sitt sommarställe inför vintern, men glömmer att stänga och tömma vattensystemet. Om alla stängde av huvudkranen innan kylan kommer så skulle antalet vattenskadade golv och väggar begränsas betydligt, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Dags öppna sommarstugan – sätt på vattnet försiktigt

Vintern är över och det är nu många stugägare upptäcker skador på sitt sommarställe. Det dominerande problemet är sönderfrusna ledningar. Länsförsäkringar har de senaste fyra åren betalat ut 226 miljoner kronor för frysskador i fritidshus.

Förbered fritidshuset inför vintern

Nu bommar många igen sitt sommarställe inför vintern, men glömmer att stänga och tömma vattensystemet. På fem år har antalet anmälda vattenskador och frysta rör i fritidshus till Länsförsäkringar nästan fördubblats.

Hyr ut fritidshuset och tjäna upp till 50 000 skattefritt

Just nu finns många spekulanter som är intresserade av att köpa ett fritidshus. Läget på sommarbostaden är avgörande för slutpriset och förra året låg genomsnittspriset i Sverige på runt 1,2 miljoner. Kan du tänka dig att hyra ut sommarstället så…

Skotta taket rätt och skotta rätt tak

En sådan här dag är det nog många husägare som oroas över snön som finns på taket. Men det behöver du kanske inte göra. Alla tak behöver inte skottas.

Att sänka värmen för mycket i huset kan bli dyrt

De pengar husägarna kan spara genom att dra ned på värmen när de reser bort ska vägas mot risken för att vattenledningarna i huset fryser och rören börjar läcka. Vissa hus löper större risk för frysskador än andra och det…