Eva Gottfridsdotter-Nilsson

Länsförsäkringar lanserar fonden FossilSmart

Från och med den 12 februari kan Länsförsäkringars kunder spara i en fond som har målet att kombinera hänsyn till klimatförändringarna med en god avkastning: Länsförsäkringar FossilSmart.

Ytterligare fonder förvaltas av Länsförsäkringar

Under våren 2018 kommer Länsförsäkringars förvaltning av svenska räntefonder att ske i egen regi. Detta är det tredje steget vi tar mot egenförvaltade fonder, som idag är Länsförsäkringar Fastighetsfond, Länsförsäkringar Småbolag Sverige samt Länsförsäkringar Sverige Aktiv. De Bekväma Fonderna förvaltas…

Länsförsäkringar utesluter ytterligare 50 kolbolag

Under 2016 började Länsförsäkringar att fasa ut investeringar i fossila bolag genom att utesluta energi- och gruvbolag där mer än 50 procent av omsättningen kommer från kol. Då uteslöt vi 80 bolag från våra fonder.

Tar hem förvaltning av ytterligare en Sverigefond

Den 1 oktober 2016 tog Länsförsäkringar över förvaltningen av Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige. Nu har turen kommit till Sverige Aktiv. 

Länsförsäkringars indexnära förvaltning till Black Rock

Länsförsäkringar har under det senaste året arbetat aktivt med att vässa bolagets erbjudande inom indexnära förvaltning. Avgifterna på fonderna har sänkts samtidigt som förvaltningen idag är inriktad mot ansvarsfulla investeringar. Även Länsförsäkringars generationsfonder flyttas över till Black Rock. 

Länsförsäkringar lanserar global hållbarhetsfond

Länsförsäkringar lanserar en ny fond med hållbar inriktning. Fonden heter Länsförsäkringar Global Hållbar och kommer att förvaltas av Hermes Investment Management, som är en av Storbritanniens största kapitalförvaltare och specialiserade inom aktiv förvaltning.

Digital kunskap eftertraktad erfarenhet i styrelsen

Den kompetensen som främst efterfrågas hos framtidens styrelsemedlemmar är digital kunskap. Det visar resultatet från en undersökning som Länsförsäkringar genomfört bland landets valberedningar. Ingen av de tillfrågade tror på lagstiftad kvotering, även om den viktigaste frågan anses ha varit könsfördelningen…

Länsförsäkringar startar förvaltning av svenska aktier

Länsförsäkringars fondbolag startar förvaltning av svenska aktier i egen regi. I ett första steg gäller detta förvaltningen av Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige. 

Länsförsäkringar lanserar nya bekväma fonder

Idag lanserar Länsförsäkringar en ny fondfamilj med bekväma fonder. Fonderna passar den som vill göra ett långsiktigt fondval och slippa vara aktiv under spartiden. De är tillgängliga inom alla sorters sparande, som tjänstepension, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och direkt fondsparande.

Halverad avgift på Länsförsäkringars indexfonder

Från årsskiftet har alla Länsförsäkringars indexfonder en lägre förvaltningsavgift som sänkts med hälften till mellan 0,2 och 0,4 procent.