delårsrapport

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2008

”Jag är mycket stolt över att vi har Sveriges mest nöjda privatbankskunder igen, ett starkt kvitto på att kunderna värderar våra produkter och vår service högst av alla. Bankverksamheten växer och vi får fler och fler vardagsekonomikunder som även har…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari-juni 2008

– Länsförsäkringsgruppens ekonomi är stark. Nyckeltal inom samtliga verksamheter ligger i topp vid en branschjämförelse. Det tekniska resultatet inom sakförsäkring förbättrades och konsolideringen ligger på en mycket hög nivå. Den negativa kapitalavkastningen inom sakförsäkring ska ställas mot ett genomsnitt de…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-juni 2008

”Vår affär växer i stort sett i alla delar. Bottenlånen för lantbruks- och skogsbruksfastigheter fortsatte att ha stor framgång och vi växer på marknaden. Resultatet förbättrades tack vare ökade volymer även om sjunkande börskurser påverkade provisionsnettot negativt. Kreditportföljen har en fortsatt…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2008

”Vi har en fortsatt god tillväxt och ett förbättrat resultat under perioden. Kreditportföljen har en mycket god kvalitet och en bra geografisk spridning med en exponering enbart i Sverige. Bolåneaffären blir även en allt större del av länsförsäkringsgruppens affär. Framgången…

Länsförsäkringsgruppens delårsrapport januari – september 2007: Allt fler blir helkunder i Länsförsäkringar

– De starka resultaten visar på den finansiella styrkan och stabiliteten i länsförsäkringsgruppen. Placeringsinriktningen i försäkringsbolagen är väldiversifierad med en hög andel aktier. En hög andel aktier går att ha i bolag med starka balansräkningar. Riskerna för börsnedgångar tas om…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2007

– Under det andra kvartalet befäste vi ytterligare vår position som utmanare och prispressare på bolånemarknaden. Nu tar vi mer än 11 procent av nyutlåningen, vilket visar att vi har ett ytterst konkurrenskraftigt erbjudande till kunderna. Moody´s och Standard &…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-juni 2007

– Vi fortsätter att vara offensiva på den svenska bankmarknaden och växer inom alla delar. Vårt resultat och våra nyckeltal förbättras stadigt. Vi har fått ett ordentligt lyft i bolåneaffären och vi tar nu drygt 11 procent av nyutlåningen, vilket…

Länsförsäkringsgruppens delårsrapport januari – september 2006: Kunderna strömmar till Länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppens delårsrapport januari - september 2006: Kunderna strömmar till Länsförsäkringar – Det går bra för Länsförsäkringar. Resultatutvecklingen är fortsatt stark inom sakförsäkring, livförsäkring och bank. Särskilt glädjande är att arbetet med att vässa fondutbudet har lett till att länsförsäkringsbolagen idag…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2006

– Verksamheten fortsätter att utvecklas enligt plan. Låga kreditförluster och ett bra räntenetto är viktiga styrkebesked. Till detta kommer utvecklingen av säkerställda obligationer som skapar ännu bättre förutsättningar för konkurrenskraftig upplåning. Det kommer att stärka vår position på marknaden och…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2006

– På en marknad med kraftigt ökad konkurrens fortsätter vi att växa inom alla områden. Dessutom ökar vi både resultat och lönsamhet varje kvartal, helt enligt vår plan. Arbetet med att positionera Länsförsäkringar som det naturliga valet inom både bank…