delårsrapport

Länsförsäkringar Banks och Hypoteks årsredovisning 2015 finns tillgänglig på hemsidan

Från och med den 10 mars 2016, finns Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks årsredovisningar för 2015 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks webbplatser, http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-bank-ab/ respektive http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-hypotek/. Länsförsäkringar Bank ABs rapport Risk- och kapitalhantering (Pelare III) 2015 finns också…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – september 2011

– Resultaten inom sakförsäkring pekar sedan flera kvartal i rätt riktning. Vi har ett fortsatt fokus på driftskostnaderna för att öka effektiviteten. Ett omfattande arbete sker för att minska IT-kostnaderna och tydliga resultat kommer de närmaste åren. Det förbättrade tekniska…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2011

– Länsförsäkringar växer och stärker positionen på bolånemarknaden. Särskilt glädjande är också att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och att åtta av tio bolånekunder också är bankkunder. Kreditkvaliteten är mycket hög. Vi är väl rustade för en…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2011

– Länsförsäkringar fortsatte att stärka positionen på bolånemarknaden. Antalet kunder ökar och 81 procent av bolånekunderna väljer Länsförsäkringar till sin huvudbank, vilket visar att vi har ett attraktivt erbjudande. Låneportföljen fortsätter att ha en god kreditkvalitet. Likviditetssituationen är god och…

Ändrat publiceringsdatum Länsförsäkringar Banks delårsrapport januari – juni 2011

Publiceringsdatum för Länsförsäkringar Banks delårsrapport januari - juni 2011 är ändrat till den 24 augusti 2011 från den 26 augusti 2011. För ytterligare information kontakta: Anna-Lena Löfvenberg, IR ansvarig Länsförsäkringar Bank Telefon: +46 8 588 415 16 E-post: anna-lena.lofvenberg@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari – september 2009

– Resultatförbättringar och stabil resultatutveckling kännetecknar Länsförsäkringars affärer inom sakförsäkring, livförsäkring och bank. Vi har gått igenom ett år med akut finanskris och behållit starka nyckeltal, samtidigt som affärsvolymerna har ökat, framför allt inom bank. Kreditbetygen är intakta och riskerna…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2009

"Länsförsäkringar hävdar sig väl i konkurrensen och stärker positionen på bolånemarknaden. Volymerna ökade och vi har återigen Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden, vilket är mycket glädjande då bolånet är en viktig affär för våra kunder. Kreditkvaliteten är hög och…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari–juni 2009

"Bankverksamheten fortsätter att ha en stark tillväxt inom alla områden och vi tar marknadsandelar. Det är glädjande att antalet kunder som vi har en nära och bred relation till ökar kraftigt. Med ett bra bolåneerbjudande i botten är hela vårt…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari – september 2008

– Länsförsäkringsgruppen står på en mycket stark ekonomisk grund och resultaten i de underliggande rörelserna fortsätter att utvecklas starkt. Det tekniska resultatet inom sakförsäkring stärktes ytterligare. Livförsäkringsverksamheten hade en fortsatt stark försäljningsutveckling. Resultatet i bankverksamheten förbättrades till 232 (209) Mkr…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2008

”Jag är mycket stolt över att vi har Sveriges mest nöjda privatbankskunder igen, ett starkt kvitto på att kunderna värderar våra produkter och vår service högst av alla. Bankverksamheten växer och vi får fler och fler vardagsekonomikunder som även har…