bolåneränta

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntorna för bolån med alla bindningstider utom med bindningstiden 5 år.  Ändringen gäller från och med torsdag den 7 november 2013.

Unga oroar sig inte mycket mer för räntan än äldre

Unga oroar sig inte nämnvärt mer för sina bolån än vad äldre gör. Ändå visar statistik att det just är de unga som har högst genomsnittligt lån och högst belåningsgrad.

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar ändrar räntorna för bolån med bindningstiderna 2 år till 10 år. Övriga räntor är oförändrade. Ändringen gäller från och med onsdagen den 4 september 2013.

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån med samtliga bindningstider. Ändringen gäller från och med onsdag 26 juni 2013.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntor för med bindningstid 3månader och 1 år. Ändringen gäller från och med onsdag 16 januari 2013.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntor för samtliga bolån utom de med bindningstider på 4 år, 7 år och 10 år. Ändringen gäller från och med torsdag den 20 december 2012.

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån och fasträntekonto

Länsförsäkringar ändrar räntan för bolån och fasträntekonto med alla bindningstider. Ändringen gäller från och med onsdag den 10 oktober 2012.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån med alla bindningstider utom de med 7 respektive 10 år. Räntorna för fasträntekonto är oförändrade. Ändringen gäller från och med måndag den 10 september 2012.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån med alla bindningstider. Räntorna för fasträntekonto är oförändrade. Ändringen gäller från och med fredag den 31 augusti 2012.

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar ändrar räntan för bolån med alla bindningstider utom de med 3 månaders bindningstid som hålls oförändrad. Räntorna för fasträntekonto är oförändrade. Ändringen gäller från och med måndag den 13 augusti 2012.