bolåneränta

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar ändrar räntorna för bolån. Justeringen gäller från och med fredag den 21 augusti 2015.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan på bolån med samtliga bindningstider. Ändringen gäller från och med onsdagen den 25 mars 2015.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan på bolån med samtliga bindningstider. Ändringen gäller från och med torsdag den 30 oktober 2014.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan på bolån med samtliga bindningstider. Ändringen gäller från och med tisdag den 21 oktober 2014.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan på bolån med samtliga bindningstider. Ändringen gäller från och med tisdag den 8 juli 2014.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntorna för samtliga bolån, utom för bolån med bindningstiden 3 månader som lämnas oförändrad. Ändringen gäller från och med fredag den 21 mars 2014.

Tre av tio bolåntagare är missnöjda med hur mycket de sparar

Av svenskar med bolån, saknar 17 procent en sparbuffert medan 43 procent har 50 000 kronor eller mer i sparkapital. Månadssparandet bland bolåntagare är 2 000 kronor i medianvärde och tre av tio uppger att de inte är nöjda med sitt…

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntorna för bolån med alla bindningstider utom för räntan med bindningstiden 7 år och 10 år, som lämnas oförändrad. Ändringen gäller från och med onsdag den 18 december 2013.

Planera privatekonomin inför årsskiftet

De flesta hushåll har fått bättre ekonomi efter de senaste årens skattesänkningar och låga boräntekostnader. Hushållen är också mer positiva om sin egen ekonomi, enligt konjunkturbarometern som kom i november. Regeringens ekonomiska satsningar till hushållen och relativt låga boräntor under…

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntorna för bolån med alla bindningstider utom för räntan med bindningstiden 7 år, som lämnas oförändrad. Ändringen gäller från och med tisdag den 26 november 2013.