bolån

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån med alla bindningstider utom de med 3 månaders och 10 års bindningstid som hålls oförändrade. Räntorna för fasträntekonto är oförändrade. Ändringen gäller från och med fredagen den 27 juli 2012.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån för samtliga bindningstider. Räntorna för fasträntekonto är oförändrade. Ändringen gäller från och med 16 juli 2012.

Färre sålda hus på fritidshusmarknaden men priserna består

Under den senaste 12-månadersperioden såldes knappt 12 000 fritidshus i Sverige, vilket är drygt 1000 färre försäljningar än under samma period förra året. Genomsnittspriset är dock detsamma och ligger kvar på 1 238 000 kr.

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån med bindningstid 3 månader och 1 år och höjer räntan på bolån med bindningstid 2 år och 3 år. Samtidigt sänks räntan på fasträntekonto med bindningstid 3 månader. Ändringen gäller från och med 5 april…

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån och fasträntekonto

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån med samtliga bindningstider och för fasträntekonto med bindningstiden 1 år. Ändringen gäller från och med 6 februari 2012.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån med mellan 0,05 till 0,40 procentenheter. Räntan med ett års bindningstid lämnas oförändrad. Ändringen gäller från och med 29 december 2011.

Länsförsäkringar är Årets Bank

Ett år när kritiken från kunder och politiker rasar mot bankerna som mest, stiger kundnöjdheten bland Länsförsäkringars kunder till en ny rekordnivå. Det är motiveringen till att Länsförsäkringar, Sveriges femte största privatbank och bolåneinsititut, i år utnämns till Årets Bank…

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån och sparkonto

Länsförsäkringar ändrar bolåneräntan med bindningstid 3 månader och 1 år och ändrar också räntan för fasträntekonto med bindningstid 3 månader. Ändringen gäller från och med 28 juli 2011.

Länsförsäkringar ändrar bolåneräntor

Länsförsäkringar ändrar räntan med bindningstid 3 månader och 1 år. Ändringen gäller från och med den 10 maj 2011.  

Länsförsäkringar ändrar bolåneräntor

Länsförsäkringar ändrar räntan med bindningstid 3 månader, 1 år och 4 år. Ändringen gäller från och med tisdag den 26 april 2011.