Återbäringsränta

Ekonomisk utveckling för kunder i Länsförsäkringar Liv under 2006

– God värdetillväxt på våra kunders sparande kännetecknar året som gått. Alla förvaltningsformer – traditionell förvaltning, fondförvaltning och Nya Världen – var framgångsrika. Även vår nya sparform för privat pensionssparande, Försäkrad Pension, gav god värdetillväxt. Försäkrad Pension, som lanserades under…

Länsförsäkringar Liv höjer återbäringsräntan till 8 procent

Från 1 december 2006 höjer Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan på traditionellt pensionssparande från 6 till 8 procent före skatt och avgifter. Det innebär en höjning till en av de högsta återbäringsräntorna i branschen.

Länsförsäkringar Livs avkastning, solvens och konsolidering, tredje kvartalet 2006

Länsförsäkringar Livs avkastning, solvens och konsolidering, tredje kvartalet 2006 - Länsförsäkringar Liv står starkt. Vi är unika med bredden i våra förvaltningsformer: Traditionell förvaltning, Nya Världen-förvaltning och Fondförvaltning. Vi har nu dessutom med stor framgång lanserat ytterligare en form av…

Länsförsäkringar Liv sänker återbäringsräntan

Från 1 juli sänker Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan på traditionellt pensionssparande från 9 till 6 procent före skatt och avgifter. Den garanterade räntan på 3 procent påverkas inte. Orsaken till sänkningen är den senaste tidens negativa utveckling på de finansiella marknaderna.

Länsförsäkringar Livs avkastning, solvens och konsolidering, första kvartalet 2006

Länsförsäkringar Livs avkastning, solvens och konsolidering, första kvartalet 2006 – Länsförsäkringar Liv är ett starkt livförsäkringsbolag, vilket framgår av nyckeltalen i denna rapport. Denna styrka gör att vi kan placera spararnas pengar på ett sätt som ger goda möjligheter till…

Länsförsäkringar Liv höjer återbäringsräntan till 9 procent

Från 1 mars höjer Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan på traditionellt sparande från 6 till 9 procent före skatt och avgifter.

Länsförsäkringar Livs avkastning, solvens och konsolidering, tredje kvartalet 2005

– Länsförsäkringar Livs avkastning har varit bra under tredje kvartalet vilket leder till ytterligare stärkta nyckeltal. Eller omvänt om man vill, våra starka nyckeltal har möjliggjort för oss att placera tillgångarna på ett sådant sätt att avkastningen blivit god. Nu…

Länsförsäkringar höjer återbäringsräntan till 6 procent

Från och med 1 oktober höjer Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan på traditionellt sparande från 4 till 6 procent före skatt och avgifter. Det innebär att kunderna erbjuds en av de högsta återbäringsräntorna i branschen.

Information från Länsförsäkringar Liv om solvens, konsolidering och avkastning, första kvartalet 2005

Information från Länsförsäkringar Liv om solvens, konsolidering och avkastning, första kvartalet 2005 – Med en solvens på 123 procent och en konsolidering på 104 procent har vi möjlighet att ta del av en positiv börsutveckling. Vår uppfattning att aktier skulle…

Länsförsäkringar Livs solvens, konsolidering och avkastning

– Vi tror på en fortsatt bättre utveckling för aktier än för räntebärande värdepapper under 2005. Vi har därför den högsta andelen aktier av svenska livbolag. Med en solvens på 123 procent och en konsolidering på 103 procent har vi…