Satsar på fastighetsinvesteringar i Europa

Efter många år av framgång med vår nordiska fastighetsfond tar vi nu ett ytterligare steg med den nya fonden Länsförsäkringar Fastighet Europa.

Länsförsäkringars befintliga fastighetsfond med inriktning mot Norden är mycket populär bland kunderna och har idag ett förvaltat kapital om 12,5 miljarder kronor. Nu tar vi nästa steg.

 – Vi startar ytterligare en fastighetsfond, denna gång med europeisk inriktning. Vi har ett gynnsamt makroekonomiskt läge i Europa och vi ser stora skalfördelar med förvaltning av den nordiska fonden som under många år har varit en framgångsfond i Länsförsäkringars utbud, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson, chef för Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Den nya europeiska fastighetsfonden kommer att ha samma förvaltare, Peter Norhammar, och i stort samma investeringsstrategi som den nordiska fonden.

– I korthet innebär det att vi är aktiva investerare som bygger en portfölj efter en individuell bolagsanalys. Det är bolagens prestation och inte deras storlek i index som är avgörande, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson.

Många stora investerare har i den lågräntemiljö som råder börjat inkludera reala tillgångsslag som fastigheter och infrastruktur i sina portföljer. Ett mer tillgängligt sätt för den vanliga spararen är att investera i till exempel fastigheter via en fond.

För ytterligare information kontakta:
Eva Gottfridsdotter-Nilsson, chef för Länsförsäkringar Fondförvaltning. Tel. +46 739 – 642 957
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

Bokmärk och dela