Johan Agerman lämnar Länsförsäkringar AB

Styrelsen för Länsförsäkringar AB och Johan Agerman har kommit överens om att Johan Agerman lämnar sin post som vd för bolaget den 2 februari på grund av olika syn på hur Länsförsäkringar AB ska drivas.

 Johan Agerman kvarstår till styrelsens förfogande under sin uppsägningstid. En rekryteringsprocess inleds omgående för att hitta en efterträdare och tills vidare utses Sören Westin, tidigare vice vd, till tillförordnad vd för Länsförsäkringar AB. Sören Westin kommer även att efterträda Johan Agerman som ordförande i vissa av Länsförsäkringar ABs dotterbolag, däribland Länsförsäkringar Bank AB.

– Jag vill tacka Johan Agerman för det arbete som genomförts, säger Jan Fock, styrelseordförande i Länsförsäkringar AB.

 För ytterligare information kontakta:

Fanny Waller, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, 070-692 77 79
Presskontakt, 08-588 41850

Bokmärk och dela