Sparande påverkar den psykiska hälsan positivt

Hälften av svenskarna säger att de sparar regelbundet, men var fjärde svensk har en buffert på 20 000 kr eller mindre. I en ny undersökning, gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar, svarar 64 procent av svenskarna att sparandet har en positiv påverkan på deras psykiska hälsa. Undersökningen visar också att de som sparar oregelbundet är dubbelt så benägna att må dåligt.

Svenskar har ett komplicerat förhållande till sina sparade pengar. Undersökningen genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar har tillfrågat över 2700 svenskar om deras inställning till ekonomi kopplat till bland annat hälsa. Resultaten visar att 16  procent av svenskarna känner stress när de tänker på sitt sparande. Värst är det i åldersgruppen 18-34 där siffran är 30 procent.

Undersökningen visar att de som sparar oregelbundet är dubbelt så benägna att må dåligt. 42 procent av de som sparar sporadiskt när de får pengar över känner stress eller ångest när de tänker på sitt sparande. Siffran är betydligt längre bland de som sparar regelbundet (21 procent).

– Genom att ta kontroll över sin ekonomi skapar man bättre förutsättningar att slippa känna stress och ångest över sitt sparande. Sätt upp mål och bygg upp ett sparande som passar dina förutsättningar, det ger större frihet och bättre valmöjligheter längre fram, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Fyra av tio svenskar (43 procent) kan härleda sin ekonomiska stress till att de har för lite pengar på sparkontot.

Annars visar undersökningen att 89 procent tycker sig ha bra koll på sin ekonomiska situation. De som inte har kontroll över sin ekonomiska situation är tre gånger mer benägna att ta pengar från sparkontot än de som upplever sig ha bra kontroll (15 procent jämfört med 4 procent)

Svenskars känslor kopplat till sparande
1. 37 procent, känner sig nöjda när de tänker på sitt sparande

2. 24 procent känner tacksamhet när de tänker på sitt sparande
3. 19 procent känner stolthet när de tänker på sitt sparande
4. 16 procent känner stress när de tänker på sitt sparande
5. 12 procent känner ångest när de tänker på sitt sparande

Frihetskapital – en satsning från Länsförsäkringar
Undersökningen genomförs som ett led i Länsförsäkringars initiativ ”Frihetskapital”. På www.frihetskapital.se erbjuder Länsförsäkringar bland annat tips och råd på hur svenska folket genom att skaffa sig ett frihetskapital kan öka känslan av ekonomisk trygghet och frihet.

Tre tips för dig som vill skaffa ett Frihetskapital:
Ta del av Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmarks tips!

1. Ge ditt konto ett eget namn
Visste du att du enkelt kan sätta ett eget namn på ditt sparkonto och ISK? Ändra namnet på ditt konto till Frihetskontot eller något annat inspirerande som du blir motiverad av. Det blir både roligare och mer effektivt! Dessutom blir det lättare att motstå frestelsen att ta pengar från ett konto som du har en tydlig ambition med.

2. Sätt undan pengar direkt
Undvik fällan att spara pengar som blir över vid månadens slut. Prioritera ditt sparande istället och se till att du för över pengar i början på månaden. Om du precis börjat spara kan ett sparkonto vara en bra idé och vill du dessutom ha ett långsiktigt frihetskapital, kan du redan nu lägga in automatiska överföringar till ett investeringssparkonto (ISK). 

3. Utmana varandra
Att spara för ekonomisk frihet kan vara riktigt roligt. Gå ihop med några vänner och peppa varandra. Sätt individuella mål och håll sedan koll på utvecklingen tillsammans. Vem är din frihetskapitalskompis? 

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar 2017. Undersökningens syfte är att kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk frihet. Den är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Målgruppen för undersökningen är personer från den svenska allmänheten 18 – 79 år. Totalt har 2714 intervjuer genomförts.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar

elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se, 073-96 419 69

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela