Många svenskar kan tänka sig att stanna i en dålig relation av ekonomiska skäl

En undersökning, gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar, har frågat 2800 svenskar om deras syn på ekonomisk jämställdhet i en relation. Undersökningen visar bland annat att 7 av 10 tror att pengar kan vara en bidragande orsak till att man stannar i en relation man egentligen vill lämna.

Undersökningen visar också att 24 procent av de som gått igenom en skilsmässa har fått det sämre ställt ekonomiskt som ett resultat. Bland dem som skilt sig i åldersgruppen 50-64 år uppger var tredje att de inte har det lika bra som innan skilsmässan.

– För att slippa stanna i en relation enbart av ekonomiska skäl är det viktigt att vara delaktig och aktiv i de ekonomiska besluten helst redan från start. De bästa förutsättningarna för att komma överens om ekonomiska frågor är när man är frisk och sams, då är det lättare att skapa en bra grund tillsammans, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar. 

Fördelat över könen är det fler män än kvinnor som kan tänka sig att stanna i en destruktiv relation på grund av ekonomi (20 procent av männen jämfört med 16 procent av kvinnorna). Totalt svarar 18 procent av svenskarna att de kan tänka sig att stanna. 

Frihetskapital – ett initiativ från Länsförsäkringar
Länsförsäkringar vill göra det enklare för svenskar att prata om hushållsekonomi och sparande med sin partner. På www.frihetskapital.se erbjuder Länsförsäkringar bland annat tips och råd på hur man kan öka den ekonomiska jämställdheten i relationen.

Utdrag från undersökning:  

  • 7 av 10 (68 procent) tror att ekonomi och pengar kan vara en bidragande orsak till att stanna i en destruktiv relation
  • 1 av 5 (18 procent) kan tänka sig att stanna i en dålig relation av ekonomiska skäl.
  • En fjärdedel av svenskarna (24 procent) har gått igenom en skilsmässa och fått det sämre ställt ekonomiskt  
  • Var tionde svensk uppger att de i perioder döljer inköp för sin partner  
  • Nästan var tionde svensk har sparade pengar som partnern inte känner till och lika många tror att partnern har pengar som de inte känner till (8 procent) 
  • 5 procent av männen har funderar på att lämna sin relation men avstått eftersom deras partner inte skulle klara sig ekonomiskt (jämfört med 2 procent kvinnor) 

*Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar 2017. Undersökningen syfte är att kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk jämställdhet. Den är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Målgruppen för undersökningen är personer från den svenska allmänheten 18 – 79 år som är i parrelation (gift/partnerskap/sammanboende). Totalt har 2826 intervjuer genomförts.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar, elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se, 073-96 419 69

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela