Brist på sparpengar – anledning till att svenskar stannar hos dåliga arbetsgivare

Många svenskar drömmer om att byta jobb men sparkapital påverkar benägenheten. Bristen på en ekonomisk buffert är också anledningen till att 17 procent stannar på en arbetsplats som de egentligen skulle vilja lämna. Det visar en ny undersökning gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar. 

Undersökningen visar att 12 procent av svenskarna är missnöjda med sin nuvarande chef och önskar att de kunde säga upp sig. 28 procent uppger också att de någon gång har stannat på en dålig arbetsplats på grund av en bristande ekonomisk buffert. En buffert kan förutom benägenhet att stanna på en dålig arbetsplats även påverka känslan av trygghet. 73 procent svarar att de önskar att de hade en större ekonomisk trygghet.

– Undersökningen visar att 46 procent av svenskarna haft tankar på att byta karriär eller starta eget. Oavsett om man trivs på sitt jobb eller inte så är ett sparande en möjliggörare som kan påverka den egna livssituationen i en positiv riktning, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Frihetskapital – en satsning från Länsförsäkringar
Frihetskapital är sparade pengar märkta till att förstärka känslan av inflytande att förändra sitt liv – i den riktning man vill. Med andra ord, en buffert till den egna känslan av ekonomisk frihet. På www.frihetskapital.se erbjuder Länsförsäkringar bland annat tips och råd på hur man gör för att skaffa sig ett frihetskapital och våga följa sina drömmar. Med frihetskapital är ambitionen att man ska undvika att hamna i situationer där man inte kan påverka sin tillvaro på grund av för litet sparkapital. 

Med initiativet Frihetskapital vill Länsförsäkringar som bank uppmuntra fler till att spara ihop ett eget frihetskapital, och förändra synen på sparande till att bli en investering i ens egen framtid och välmående.  

Utdrag från undersökning:  

  • 28 procent har stannat kvar på en dålig arbetsplats eftersom de inte haft en ekonomisk buffert. Bland kvinnor är siffran 31 procent och bland 35-49åringar 34 procent
  • 46 procent har antingen någon gång bytt bana och blivit egenföretagare eller funderar på att göra det. Bland 35-49åringar är siffran 34 procent
  • 17 procent uppger att de idag befinner sig på en arbetsplats de inte trivs på och skulle byta om de hade ekonomiska möjligheter
  • 9 procent uppger att de inte sparar på grund av de inte har råd (11 procent kvinnor och 7 procent män)
  • 27 procent har mindre än 20 000 kr på kontot och 37 procent har mindre än 50 000 kr
  • 73 procent av svenskarna tar ibland ut pengar från sitt sparkonto
  • 64 procent uppger att deras psykiska hälsa påverkas positivt av deras sparande

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar 2017. Undersökningens syfte är att kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk frihet. Den är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Målgruppen för undersökningen är personer från den svenska allmänheten 18 – 79 år. Totalt har 2714 intervjuer genomförts.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar

elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se, 073-96 419 69

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela