Sven Eggefalk ny vd Länsförsäkringar Bank AB

Sven Eggefalk tillträder tjänsten som ny vd i Länsförsäkringar Bank AB. Sven är idag vd i Länsförsäkringar Östgöta.

Sven Eggefalk har anställts som vd för Länsförsäkringar Bank AB och tillträder tjänsten 3 april 2018. Sven har en mångårig och bred erfarenhet från bankverksamhet och är sedan 2015 vd i Länsförsäkringar Östgöta.

Länsförsäkringar Bank AB är en av Sveriges största retailbanker. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen. Banktjänster erbjuds i första hand till de 3,7 miljoner kunderna i länsförsäkringsgruppen.  Kundkontakter sker i personliga möten på 128 av länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon. Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar.

– Jag är mycket glad att vi har rekryterat Sven Eggefalk som vd för Länsförsäkringars Bank AB. Banken är en viktig och växande affärsverksamhet inom Länsförsäkringar och Sven har en gedigen erfarenhet av både bankverksamhet och vår federation, säger Johan Agerman, styrelseordförande Länsförsäkringar Bank AB, koncernchef och vd Länsförsäkringar AB.

– Jag ser verkligen fram emot att tillträda som vd i Länsförsäkringar Bank AB och tror att min erfarenhet som vd i Länsförsäkringar Östgöta blir en stor tillgång i min nya roll. Den tydliga satsningen att skapa en riktigt bra kundupplevelse genom personliga och lokala möten i kombination med digitaliserad affär gör uppgiften utmanande och spännande, säger Sven Eggefalk.

Sven Eggefalk kommer ingå i Länsförsäkringar ABs koncernledning.

Fakta om Länsförsäkringar Bank AB

Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB. Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit.

”Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2017.11.24 kl. 09:00 CET.”

För ytterligare information kontakta:

Johan Agerman, styrelseordförande Länsförsäkringar Bank AB, koncernchef och vd Länsförsäkringar AB, 08-588 41802 eller 070-348 9350

Sven Eggefalk, tillträdande vd i Länsförsäkringar Bank AB,
telefon 013-29 05 42 eller 070-240 4704

Presskontakt, 08-588 41850

Bokmärk och dela