Män önskar de varit hemma mer med barnen

Internationella mansdagen firas i olika länder den 19 november, även om den hittills har smugit ganska obemärkt förbi i Sverige. Ett av de uttalade syftena med mansdagen är att öka jämställdhet och lyfta fram goda manliga förebilder. Men hur jämställt är det idag?

I två olika undersökningar som Novus (2 800 personer) och PFM Research (1 000 personer/småföretagare) har gjort på uppdrag av Länsförsäkringar har man försökt kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk jämställdhet. Där framgår bland annat:

Novus

  • På frågan ”vem tjänar mest i familjen” svarar 57 procent av männen att de tjänar mer än sin partner mot endast 21 procent av kvinnorna.
  • På frågan ”vem betalar mest för de gemensamma utgifterna” svarar 48 procent av männen att de lägger ut mest pengar på det, mot 14 procent av kvinnorna.
  • Män lägger merparten av sina pengar på elektronik (män 50 procent/kvinnor 4 procent) bilar (män 48 procent/kvinnor 9 procent) och nöjen (män 30 procent/kvinnor 8 procent).
  • Dubbelt så många (män 15 procent/kvinnor 8 procent) har svarat ja på frågan ”jag äger merparten av bostad, värdepapper och fordon” i familjen.
  • På frågan ”jag tog ut all föräldraledighet svarar 1 procent av männen ja mot 29 procent av kvinnorna.
  • På frågan ”önskar du att du hade tagit ut mer föräldraledighet” svarar 43 procent av männen ja, det önskar jag.

PFM Research

  • Färre män (40 procent) än kvinnor (51 procent) oroar sig över att de ska kunna klara sig på sin pension.
  • 34 procent av männen anser att ekonomin är ett hinder för att komma igång att pensionsspara medan 49 procent av kvinnorna tycker det.
  • Fler manliga småföretagare, 29 procent, än kvinnliga, 21 procent, tror att de kommer jobba även när de gått i pension.
  • 37 procent av kvinnliga småföretagare tror att de kommer att umgås med barn och barnbarn när de går i pension jämfört med 23 procent av männen.

Så kan du få en mer jämställd ekonomi

1. Prata med varandra
Det är grunden i det hela. Gå igenom hur ni vill att det ska se ut, om någon blir arbetslös, sjuk eller avlider. Om ni separerar, hur vill ni att det ska vara då.

2. Tänk på pensionen
Om någon tar ett större ansvar hemma, kan den andra spara extra pengar till den eller flytta över premiepensionen till den som är hemma mer. Glöm inte att kolla om du har tjänstepension via jobbet eller inte.

2. Skriv avtal
Se till att det blir så som man kommer överens om. Viktigt att säkerställa genom skriftliga dokument såsom äktenskapsförord eller testamenten. Det gäller särskilt dig som har en sambo. Om ni har köpt ett gemensamt boende, men lagt olika summor på kontantinsatsen – skriv ett samboavtal för att reglera detta. Om ni som sambos vill ärva varandra behöver ni också skriva ett testamente.

3. Ha ett eget sparande
Se till att ni har varsitt eget sparande. I vissa fall kan det vara bra att reglera sparpengarna som enskild egendom, för att säkerställa vem pengarna tillhör vid en eventuell skilsmässa. Se också till att ha olika sparanden för olika ändamål, såsom semesterresan eller altanbygget på ett konto som inte riskerar tappa i värde. Det långsiktiga sparandet, frihetskapitalet, kan man kanske ta lite större risker med och placera i aktiefonder för att få en bättre avkastning.

4. Dela på ansvaret
Är det alltid en av er som har mest koll på er ekonomi och som betalar alla räkningar? Om ni inte är nöjda med den uppdelningen, gå igenom vad ni kan förändra för att dela på det ekonomiska ansvaret.

För mer information, kontakta gärna;
Pressjouren på Länsförsäkringar på tel. 08 – 588
 418 50.

Bokmärk och dela