Fler fonder och förstärkt utbud till Länsförsäkringars tjänstepensionskunder

Länsförsäkringars arbete med att skapa ett enklare erbjudande och större valfrihet för tjänstepensionskunderna fortsätter. Den 22 september välkomnas totalt åtta nya fonder i utbudet.

– Vi har under året successivt förstärkt fonderbjudandet till kunderna genom att komplettera med ett utökat fondutbud och genom att göra förändringar bland våra rekommenderade fonder. De nya fonderna ger våra kunder ytterligare valfrihet och ett ännu tydligare erbjudande. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen och göra löpande förändringar i fondutbudet med kundernas bästa för ögonen, säger Jim Rotsman, Produktchef, Länsförsäkringar Fondliv.

Länsförsäkringar inkluderar nu åtta nya fonder från Fidelity, BlackRock och DNB och genomför även en del förändringar för befintliga fonder i utbudet.

Fonderna i det rekommenderade utbudet granskas och utvärderas noggrant bland annat utifrån förvaltningsorganisation, avkastning och hållbarhet, allt för att fondutbudet ska hålla bra kvalitet. Det utökade utbudet kvalitetsgranskas och följs upp löpande enligt en förenklad process.  

Läs mer om Länsförsäkringars fondutbud här >

Förändringar i fondutbudet 22 september 2017
Nya rekommenderade fonder Kategori Kommentar
DNB Teknologi  Branschfond, ny teknik Ny
BlackRock Euro Corporate Bond Räntefond, företagsobligationer euro Ny
JPM Europe Dynamic Europeiska aktier Från utökat utbud
Nya fonder i utökade fondutbudet Kategori Kommentar
Fidelity Global Technology  Branschfond, ny teknik Ny
Fidelity Emerging Asia Asiatiska aktier exkl Japan
(asiatiska tillväxtmarknader)
Ny
Fidelity Emerging Markets Tillväxtmarknadsaktier Ny
Fidelity European Larger Companies Europeiska aktier, större bolag Ny
Fidelity Pacific Asatiska aktier Ny
BlackRock Impact World Hållbarhetstema, globala aktier Ny
Enter Return Räntefond, företagsobligationer Från rekommenderat utbud
BlueBay Investment Grade Räntefond Från rekommenderat utbud

Se också Länsförsäkringars Nyhetsrum

För ytterligare information kontakta:
Jim Rotsman, Produktchef, Länsförsäkringar Fondliv, 070-747 22 47
Presskontakt, 08-588 41850

Bokmärk och dela